Oldtiden

    Gresk oldtid

    Sokrates    Sokrates forsvarstale

    Platon

    Aristoteles Mulighet og Virkelighet Politikken De fire årsaker

    Plotin

    Sparta

    Orifismen

    Orakelet i Delfi

    Eposet

    Jødedom Aberaham og Moses

    Kristendom Patriarktiden  Tidlig kristendom Kristne tenkere. Paulus

    Romeriket

    Epikurisemen

    Stoismen

    Homer

    Vergil

    Ariadne

 

Middelalderen

    Dante

    Bonaventura

    Bernad av Claivaux

    Dominikaner ordenen

    Franskianer ordnen

    Svartedauen

    Pseudo-Dionysios

Renesansen og reformasjonen

   Machiavelli *

    More  *

    Henrik VIII *

 

 1600-tallet  Modernitetens fødsel

    Descartes

    Newton

    Tredveårskrigen

1700-tallet Opplysningstiden

    Rousseau - Eiendomsrett

    Adam Smith

    Absolutismen

    Deismen

    Imanuel Kant

    Opplysningsprosjektet

    Fysiokratene.

    Merkantilismen

1800-tallet

    Romantikken

    Goethe

    Historismen

    Naturalismen

    Positivisme

    Darwin

    Nietzsche

1900-tallet

    1900-1945

        Freud

        Eksistensialismen

        Lenin

        Fascismen og Nasisme

        Fenomenologi

        Husserl

        Heidegger

        Wittgenstein

        Fin De Siecler Wien

    Etterkrigstiden

        Beauvoir    *

        Foncault  *

        Habermas  *

        Gadamer   *

        Ricoeur   *

        Demokratiet og velferdsstaten   *

        Konsekvenser av andre verdenskrig  *

        Den kalde krigen  *

        De siste tiår   * 

 

   

 

    Petter Wessel Zaffe

    Arne Næss

    Økosofi