Oldtiden

Her kan du lese om den vestlige sivilisasjons vugge og særlig om bystaten Athen, hvor demokratiet ble oppfunnet i gresk oldtid. Spartanerne lo og sa at man der omtrent ikke kunne se forskjell på en slave og en fri borger! Men Athen vant perserkrigene, og dette fikk byens kulturidealer æren for. Med nypusset selvtillit fortsatte de frie borgere sine diskusjoner på torget, mens Athene smilte til dem fra Olympens topp.

Men gudene er lunefulle. Snart gjorde Athens allierte opprør. Athene gjorde ingenting for å beskytte sin by, hverken mot krig eller pest. Athens gyldne tid var over. Den frie tanke ble farlig nå, noe Sokrates' Forsvarstale vitner om. Dødsdommen over klokingen Sokrates, en gudesendt klegg og ungdomsforfører, er blitt kalt historiens første justismord.

Sokrates hadde imidlertid en venn og elev som het Platon. Denne fortsatte Mesterens forsvar etter hans død. I Symposion forteller han om et drikkegilde hvor man slapp å drikke og fløytespillersken fikk fri. Istedet talte de festglade til kjærlighetens pris. Tilslutt drakk Sokrates de andre under bordet likevel.

Slik Platon var Sokrates' elev, var Aristoteles Platons. Likevel var de svært ulike. Platon var athener, og alle abstraksjoner til tross, var det hjembyens skjebne og bystatens sunnhet som opptok ham. Aristoteles forble alltid utlending i Athen. For ham var mennesket først og fremst et naturvesen, riktignok et svært spesielt et, men like fullt medlem av et fellesskap som var biologisk snarere enn sosialt. Aristoteles skrifter hadde et enormt omfang, og dekket hele spekteret av datidens teorikunnskap. Det politiske mennesket - polisborgeren - fikk sin behandling i Politikken.

På disse sidene vil du også treffe dikteren Vergil og hans store epos til Romerriket, Aeneiden. Vi vil gi et bilde av Vergils samtid under den romerske borgerkrigen, og hans idéhistoriske betydning. Her kan du også styrke dine egne stoiske dygder gjennom Aeneas' hjemreise fra Troja i Odyssevs' litterære fotspor, og føle keiser Augustus evige Pax Romana på kroppen.

Her vil du også møte kristendommens første og kanskje største teolog, Paulus. Med ham skal vi vandre misjonsveiene i de østlige delene av Romerriket og forsøke å forstå det religiøse innholdet i den tidlige kristendommen. I utgangspunktet var naturligvis kristendommen en jødisk religion, men ikke minst takket være Paulus forandret den snart karakter og kom i sterk motsetning til sitt opphav.