Homer

Det er usikkert om Homer noengang har levd, men ifølge tradisjonen var han en blind dikter og opphavsmannen til de to store diktverkene Iliaden og Odysseen. Disse to eposene er blant de første nedskrevne fortellingene i europeisk litteratur, og har hatt en enorm innflytelse på den europeiske kulturen. Da de ble skrevet ned omkring 750 f.Kr hadde de allerede en historie som muntlig overleverte fortellinger. Den muntlige overleveringen gjenkjennes gjennom verkets oppbygning i vers med stadige gjentakelser til memorering av lengre tekstbrokker.

Iliaden er fortellingen om kampene i Troja (Ilion) mellom grekerne og trojanerne, som ble utløst av at den trojanske prinsen Paris tok den skjønne Helena fra den greske kongen Menelaos. Utgangspunktet for krigen er imidlertid ikke tema for Iliaden. Det er heller ikke avslutningen, hvor Akhillevs dør og Troja faller (etter grekernes bruk av en falsk hest). Eposet tar bare for seg noen uker i krigens 10. år, da Akhillevs tar en pause fra krigen, og særlig konflikten mellom ham og den greske hærføreren Agamemnon.

Odysseen handler om grekeren Odyssevs' hjemreise fra trojanerkrigen, tilbake til kona Penelope, sønnen Telemakhos og sitt hjemsted på øya Ithaka, vest for Peloponnes. På reisen utsettes han for en rekke farer. Han møter bl.a. kykloper, sirener og trollkvinnen Kirke, og får seg også en tur gjennom dødsriket. Odysseen har inspirert en rekke andre forfattere, komponister og filmskapere, ikke minst Vergil da han skrev det romerske nasjonaleposet Aeneiden.

Trojanerkrigen

Kampene mellom grekerne og trojanerne skal ifølge legenden ha vært forårsaket av at den trojanske prinsen Paris hadde røvet med seg den skjønne Helena fra spartanernes konge Menelaos. Grekerne var ute etter å hente henne tilbake, og gi trojanerne en lærepenge. Trojanerkrigen er temaet for Iliaden og forhistorien til Odysseen, de to store eposene tillagt Homer. Imidlertid tar Iliaden bare for seg noen uker i det tiende året av krigen. Verken opprinnelsen eller avslutningen (Akhillevs død og Trojas fall) er en del av handlingen, men er kjent fra andre epos.

Det vi vet om disse stridighetene ligger nok mer på myteplan enn på det rent historiske. Allikevel anser mange det for sannsynlig at oldtidsbyen arkeologene Schliemann, Dörpfeld og Blegen gravde ut i Lilleasia mellom 1870 og 1938, faktisk er Troja (Ilion).