Eposet

De litterære konvensjonene som Homer introduserte, ble senere til faste genredefinisjoner. Et homerisk epos startet med en beskrivelse av temaet, en påkallelse av musen og hennes svar, og handlingen begynte alltid in medias res, et stykke uti. Rekapitulasjon av det foregående kom på et senere tidspunkt. Historien måtte alltid ha en helt av høy byrd og med edle hensikter. Det krevdes sjøreiser, skipskataloger og slagscener. Gudene var ofte deltakere, og heltens dåder omfattet en nedykking i underverdenen. Persongalleriet var vidt, mange hadde sine monologer, og stilen var intrikat, opphøyet og full av verdighet. Det siste har naturligvis avfødt mange parodier, for eksempel Holbergs Peder Paars. Epostradisjonen har generert mange av de mest kjente verkene i vår kultur.