Bernard av Clairvaux

St. Bernard av Clairvaux (1090-1153) kom egentlig fra Fontaines, like ved Dijon. Tilnavnet fikk han etter at han i 1115 ble abbed i et nytt cistercianerkloster på Clairvaux. Klosteret var fattig, og han var i begynnelsen altfor streng mot munkene. Ofte fikk de bare brød og kokt bjørkeløv å spise. Etterhvert forstod han at han måtte endre kurs, og sørget med hjelp fra den lokale biskopen for å bedre klostrets stilling. Han grunnla også en rekke nye klostre, både i og utenfor Frankrike. Da han døde, bodde 700 munker i Clairvaux-klostret.

Bernard var kjærlighetsmystiker og regnes som opphavsmann til gotikkens Mariakultus. I sin avhandling om Guds kjærlighet beskriver han sjelen som brud og Gud som brudgom. Menneskelig tro er ikke nok til å oppnå frelse. Initiativet ligger hos Gud, som idet han voldtar sjelen visker ut dens individualitet og innlemmer den i sin ånd. Gjennom denne mystiske union får sjelen del i Guds kjærlighet til seg selv og blir guddommelig.

Bernards ideal er ikke kontemplasjon, men handling. Fra den guddommeliggjorte sjel renner kjærligheten over som fra et overfylt kar, og kommer andre mennesker til gode.

Selv om Cistercianerordenen i utgangspunktet forfektet avsondrethet fra verdslige affærer, ble Bernard svært innflytelsesrik også utenfor klostret. Ved kirkemøtet i Troyes sørget han for at Tempelridderordenen fikk anerkjennelse. Han hadde også skrevet reglementet for denne nye ordenen, hvis hensikt var å kjempe for Kirken i korstogene og å beskytte syke og pilgrimer.

I 1130 hjalp han Innocent II til makten. Med støtte fra paven vokste nå Cistercianerordenen enda raskere. Cisterciansk innflytelse nådde sitt høydepunkt da en tidligere elev av Bernard, Eugenius III, ble valgt til pave i 1145.

Bernard var initiativtager til det mislykkede 2. korstog i 1146. Tusenvis av korsfarere fra alle samfunnsklasser, blant dem Dantes oldefar, ble overbevist av hans store overtalelsesevner og dro avsted, bare for å bli slaktet i Lilleasia. Bernard forklarte tragedien med korsfarernes syndefullhet. Som følge av denne teorien ble tusener tyske og franske barn i 1212 sendt avgårde for å erobre det hellige land. Alle falt som ofre for ulykker, sykdom og slavehandlere lenge før de kom dit.

Allerede mens han levde, ble Bernard uoffisielt dyrket som helgen, og han ble kanonisert i 1174.