Absolutismen

I Leviathan (1651) hevder Hobbes at menneskene må inngå en samfunnskontrakt med en suveren hersker for ikke å utrydde seg selv i en alles kamp mot alle. Suverenens rolle er å beskytte individene, og som motytelse for denne beskyttelsen avgir individene makt til herskeren. Bakgrunnen for Hobbes' tenkning er mange år med religionskriger i England og på kontinentet. Nærmere slutten av århundret kommer Locke med sin kontraktsteori som hevder at folket på et senere tidspunkt kan avsette herskeren hvis herskeren ikke hersker til folkets beste. Det er denne tanken som ligger til grunn for at parlamentet skal kunne avsette kongen.