SER & ESTAR = å være

For å gjøre det ekstra vanskelig for oss som lærer spansk, så har man to verb for å uttrykke "å være" på. Disse to verbene bøyes uregelrett og danner ryggraden i Spansk! Viktig å kunne :)

SER - å være
 

Yo soy - jeg er
Tu eres - du er
El, ella es - han, hun er
Usted es - De er (høflig entall)
Nosotros somos - vi er
Vosotros sois - dere er
Ellos, ellas son - de / dei er (ellos er hankjønn flertall, ellas er hunkjønn flertall)
Ustedes son - De er (høflig flertall)

ESTAR - å være

Yo estoy - jeg er
Tu estás - du er
El, ella está - han, hun er
Usted está - De er (høflig entall)
Nosotros estamos - vi er
Vosotros estáis - dere er
Ellos, ellas están - de/ dei er (ellos er hankjønn flertall, ellas er hunkjønn flertall)
Ustedes están - De er (høflig
flertall)

1. Ved disse tilfellene bruker man kun verbet SER

Når man snakker om: yrke, dag, dato, slektskap, klokken, nasjonalitet, hvor en kommer fra (fødested) og religion

F.eks
Es camarero - Han er kelner. / Es camarera - hun er kelner. Merk forskjellen i endelsen hunnkj. "a"
Es lunes - Det er mandag
Es el 6 de enero - Det er den 6. januar (6 = seis)
Son mis padres - De / dei er mine foreldre
Son las tres - Klokken er tre
Soy noruego - Jeg er norsk.
Eres de Noruega? - Er du fra Norge?
Somos católicos - Vi er katolikker

Som vi ser her, så brukes SER ved substantiv.
(Dvs ord som man kan sette en, ett eller flere framfor).
 

2. Ved disse tilfellene bruker man kun verbet ESTAR, i sammenheng med "steds bestemmelse"

ESTAR tilsvarer - å være, å ligge, å stå , å sitte, å befinne seg

F.eks
Estoy en Málaga - Jeg er (befinner meg) i Malaga.
El libro está en la mesa - Boken ligger på bordet
¿Dónde estás? - Hvor er du? / Hvor befinner du deg?

ESTAR tilsvarer også det norske - å føle, å stå til
¿Cómo está usted? - Hvordan er det med Dem - hvordan står det til med Dem - hvordan går det med Dem?
¿Cómo están ellos? - Hvordan er det med de/dei? - hvordan står det til med de/dei? - Hvordan går det med de/dei?

3. Når både SER og ESTAR brukes ved adjektiv. Den avgjørende faktoren for hvilket av verbene en bruker, er hvordan en opplever adjektivet.

a) SER bruker om adjektivet uttrykker en "bestående" egenskap, noe som kjennetegner personen eller saken. F.eks farge, form, utseende, karakter.

Juan es rubio - Juan er blond (utseende)
Antonio es alto - Antonio er høy (utseende)
La mesa es redonda - Bordet er rundt (form)
Eres simpático - Du er trivelig , sjarmerende, forståelsesfull (karakter)

b) ESTAR brukes om adjektivet oppleves som tilfeldig eller forbigående, en tilstand som er resultatet av en forandring har skjedd.

F.eks
Estoy féliz. - Jeg er lykkelig (noe/noen har gjort meg lykkelig)
La habitación está sucia. - Rommet er rotete. (noen har rotet det til)
Está triste. - Han/ hun/ det er trist (noe/ noen har gjordt han,hun, det trist)