Jesaja Matteus  Markus  Lukas  Johannes

 Her kan du gå inn på noen søndagsprekener.

Dette er en samling av prekentekster. Siden er ikke ferdig.

 

27.12.08

Bjørge

Talene er hentet fra andre internettsteder, og samlet her.

(I)                  = 1. tekstrekke

(II)                = 2. tekstrekke

 

 2.søndag i advent (II) VÆR BEREDT! 

 

Hva kan Maria lære oss Maria Budskapsdag (II)

Jesu syv ord på korset Langfredag (I) (Tema-andakt - flere skriftsteder)

Sju bilder på menigheten (Tema) 1. Pinsedag (I)  

Gudsfrykt med nøysomhet 2. søndag etter pinse (II)

 

 

Hvem er Gud? (Salme 8 4-10)  10.søndag etter pinse (I)

Hvordan gjengjelde Herrens velgjerninger (Salm 116 12-16) 15. søndag etter pinse (I)

Er du glad? (Salme 126) 3. søndag etter påske (II)

Du er mannen! (2.sam 12 1-9+13) 12. søndag etter pinse (II)

Hvem er skyldig? (Jes 59 1-4+8-9) Bots og Bededag (I)

Min sjel, lov Herren! Slm. 103, 1 – 4 og 8 – 12

Lov Herren! Slm. 103, 1 - 6

Lovet være Gud! Slm. 147, 1 - 11

Ha inderlig kjærlighet! 1 Pet. 4, 7 - 11

Skynd deg! - Kom! 1 Sam. 3, 1 - 10

Den enkle vei 2 Kong. 5, 1 - 5 og  9 - 15

 

 

Vend om! Amos 4, 6 - 8 og 12 - 13

En hjelp i trengsler. Dan. 12, 1 - 3

Det evige riket Dan. 7, 13 - 14

 

Kjent av Ham.1 Mos. 2, 18 - 24  

De to slags offer (Kain og Abel) 1 Mos. 4, 8 - 15

Han - alene om det! 1 Mos. 11, 1 - 9

På Herrens kall  1.Mosebok 12.1-4a

Hans herlighet åpenbart! 2 Mos. 33, 18 - 23

Den gode veien! Jer. 6, 16 - 20

Er du født på ny? Jer. 9, 23 - 24

Fremtid og håp Jer. 29, 11 - 14a

Jesaja

Til erkjennelse Jes. 2, 12 - 17

Gud med oss! Jes. 7, 10 - 14

På dette fjell! Jes. 25, 6 - 7

Den hellige veien! Jes. 35, 3 - 10

Kraften i Ham! Jes. 40, 27 - 31

Han fører igjennom! Jes. 43, 1 – 3a

Er du rede? Jes. 43, 16 - 19

Den som tørster! Jes. 44, 2 - 6

Den sanne pakt Jes. 49, 8 - 10

Frelsens sanne grunn! Jes. 52, 13 - 15

Fredsbud! Jes. 52, 7 - 10

Hør! skal deres sjel leve Jes. 55, 1 - 3

Herrens arm Jes. 59, 1 - 4 og 8 - 9

Stå opp, bli lys! Jes. 60, 1 - 6

Et evig lys for oss! Jes. 60, 18 - 22

Min frelse! Jes. 62, 10 - 12

Forkynn Hans pris! Jes. 63, 7 - 9

Helt uten vårt eget! Ord. 2, 1 - 6

Hans eiendomsfolk! Mal. 3, 17 - 4, 2a

Fly! Mika 3, 5 - 7

Hvem er en Gud som du? Mika 7, 18 - 19

 

Matteus

Til frelse fra vår synd. Mt. 1, 20b - 21

Jesu fødsel Mt. 2, 1- 12.

Jesu dåp Mt. 3, 13 - 17.

Omvendelsen verdig Mt. 3, 7 - 12.

Jesu fristelse Mt. 4, 1 - 11.

Når du er i ørkenen  (Matt 4 1-11) 1. søndag i faste (I)

Den som sørger skal trøstes (Matt 5 1-12) Allehelgensdag (I)

Salige er... Mt. 5, 1 - 12.

Lys og salt Mt. 5, 13 -16

Kom overens med din motpart (Matt  5 20-26) 7. Søndag etter pinse (I) )

Inngang i himlenes rike Mt. 5, 20 - 26.

Elsk dine fiender! Mt. 5, 43 - 48

Ikke som hyklerne! Mt. 6, 16 - 18.

Bekymre deg ikke! Mt. 6, 24 - 34.

Fader vår Mt. 6, 6 - 13

Døm ikke! Mt. 7, 1 - 5

Falske profeter Mt. 7, 15 - 20

Bygg på Jesus! Mt. 7, 21 - 29

Jesus stiller stormen Mt. 8, 23 - 27

 Frykt Gud! Mt. 10, 28 - 31

Den som elsker meg! Mt. 10, 32 - 39

Tolleres og synderes venn! Mt. 11, 11 - 19

Gå til Ham! Mt. 11, 2 - 10.

Hvile for sjelen! Mt. 11, 25 - 30

Frukten Mt. 12, 33 - 37

Hveteåkeren Mt. 13, 24 - 30
Guds rikes fremvekst Mt. 13, 31 33

Han kom til dem! Mt. 14, 22 - 33

Den store tro Mt. 15, 21 - 28.

Hvem sier dere, at jeg er? Mt. 16, 13 - 20

Ta ditt kors opp Mt. 16, 24 - 27

Hør Ham! Mt. 17, 1 - 9.

Oppgjør! Mt. 18, 15 - 20

Nåde for synder Mt. 18, 21 - 35.

Herren har brukt for deg! (Matt 20 1-13) Vingårdssøndagen (I)

Alt av nåde! Mt. 20, 1 - 16.

Den største - og den minste Mt. 20, 25 - 28

Kongens vei Mt. 21, 1 - 9

På blodets regning Mt. 21, 28 - 31

For vår skyld! Mt. 22, 30 - 27, 50 og Luk. 22, 39 - 23, 46

   

Skattens mynt Mt. 22, 15 - 22.

Våre lamper slokner! Mt. 25,1 -13

Talentene Mt. 25, 14 - 30

Nattverdens innstiftelse Mt. 26, 17 - 29.

Fra frykt til tro! Mt. 27, 57 - 61 (- 66)

Oppstandelsen Mt. 28, 1 - 8.

Du skal få gå! Mt. 28, 16 - 20

 

Markus

Makt til å tilgi Mrk. 2, 1 - 12.

Alt er blitt nytt! Mrk. 2, 18 - 28.

Av seg selv! Mrk. 4, 26 - 32

Lukk deg opp! Mrk. 7, 31 - 37

Brødunderet Mrk. 8, 1 - 9

Veien til mangfoldiggjøring (Mark 8 1-9) 8. søndag etter pinse (I)

Ekteskapet - Guds ordning Mrk. 10, 2 - 9.

Gud ønsker trofasthet (Mark 10 2-9)  21. Søndag etter pinse (I)

For de små! Mrk. 10, 13 - 16

Den rike unge mann Mrk. 10, 17 - 27

Forstandighet Mrk. 12, 28 - 34.

Det største bud (Mark 12 28-34) 19. Søndag etter pinse (I)

I hjertets tro og tillit! Mrk. 12, 41 - 44

Den endelige seier Mrk. 14, 26 - 15, 37 og Joh. 18, 1 - 19, 30 - grå

Men se, Han lever! Mrk. 16, 1 - 8.

 

Lukas

Frelseren kommer! Luk. 1, 26 - 38.

Marias lovsang Luk. 1, 46 - 55

Velsignelse - forbannelse Luk. 1, 50 - 53.

En Frelser er oss født! Luk. 2, 1 - 14.

Frelsernavnet Jesus! Luk. 2, 21.

Din frelse! Luk. 2, 25 - 38.

Når du sørger midt i gleden (Luk 2 25-38) Søndag etter jul (I)

Rydd vei for Herren! (Luk 3 1-6) 3.søndag i advent (II)

Et nådens år! Luk. 4, 16 - 22a.

En evig seier Han oss vant! Luk. 4, 31 - 37

På ditt ord! Luk. 5, 1 - 11

Gud har brukt for deg (Luk 5 1-11)  Aposteldagen (II)

Den hjemmeværende sønnen (Luk 5 11-32) 4.S e.pinse (II)

Fra håpløshet til håp (Luk 7 11-17) 17. søndag etter pinse (II)  

Simon og synderinnen Luk. 7, 36 - 50

Noe falt i god jord Luk. 8, 4 - 15

Den barmhjertige samaritan. Luk. 10, 25 - 37.

Det ene nødvendige (Luk 10 38-42) 16. søndag etter pinse (II) 

Den gode del Luk. 10, 38 - 42.

Med, eller imot? Luk. 11, 14 - 28

Det rette sinnelag Luk. 12, 13 - 20

Vær rede! Luk. 12, 35 - 40.

Bli blott i sårene! Luk. 12, 42 - 48

Veien! Luk. 13, 23 - 30

La det bli stående! Luk. 13, 6 - 9.

Kom!  Luk. 14, 16 - 24

For syndere! Luk. 15, 1 - 10

Gud savner deg  (Luk 15 1-10) 4.søndag etter pinse (I)

Guds hjertelag  Luk. 15, 11 - 32

Frelsens - og fortapelsens mulighet Luk. 16, 19 - 31

Utgangen fra døden Luk. 7, 11 - 17

Frelsesbehov! Luk. 17, 11 - 19.

De to riker Luk. 17, 20 - 30

Nådelønn alene! Luk. 17, 7 - 10

Se! Luk. 18, 31 -43

Fariseeren og tolleren Luk. 18, 9 - 14.

Fortaptes Frelser Luk. 19, 1 - 10

Gjør som Sakkeus (Luk 19 1-10)  3. søndag etter pinse (II)

Jerusalems forkastelse Luk. 19, 41 - 48

Jesus kommer! Luk. 21, 25 - 33

Et annerledes rikeLuk. 22, 24 - 27.

Som Han har sagt! Luk. 24, 1 - 12.

Emmausvandrerne Luk. 24, 13 - 35.

Gå og forkynn! Luk. 24, 46 - 53.

Velsignelsen  (Luk 24 46-53) Kristi Himmelfartsdag 

 

Johannes

Ordet ble kjød Joh. 1, 1 - 5 (6 - 8) 9 - 14. (Også Luk. 2, 1 - 20)

Vi har alle fått! Joh. 1, 16 - 18

Hvem er du? Joh. 1, 19 - 27.

Guds lam Joh. 1, 29 - 34

Jesu dåp og vår dåp (Joh 1 29-35)  1. søndag etter Kr. Åpenbaring (II)

Hans første tegn Joh. 2, 1 - 11

Født på ny Joh. 3, 1 - 15

Den nye fødsel (Joh 3 1-15) Treenighetssøndagen (I)

Hva er tro? (Joh 3 16-21) 2. Pinsedag (I)

For så har Gud elsket Joh. 3, 16 - 21

Han skal vokse! Joh. 3,26-30 Grå

Vitnesbyrd om Jesus Joh. 4, 27 - 42

Jesus i Samaria Joh. 4, 4 - 26.

Hans annet tegn Joh. 4, 46 - 54

Håpet Joh. 5, 1 - 15

De som hører skal leve Joh. 5, 24 - 29.

Herrens gjerning Joh. 6, 1 - 15.

Livets brød Joh. 6, 24 - 36

Min Fars vilje Joh. 6, 37 - 40

Lært av Gud Joh. 6, 44 - 47

Vi tror og vet Joh. 6, 66 - 69

Hans Ånds gjerning Joh. 7, 37 - 39.
 
Heller ikke jeg fordømmer deg  (Joh 8 2-11)

Han er lyset! Joh. 8, 12

Heller ikke jeg fordømmer deg! Joh. 8, 2 - 11
 

Bli i mitt ord! Joh. 8, 31 - 36.

Født blind Joh. 9, 1 - 7 og 35b - 38

Den gode hyrde! Joh. 10, 11 - 16

Det sanne vitnesbyrd Joh. 10, 40 - 42

Livets Herre. Joh. 11, 17 - 27 og 37 - 44.

Den frelsende tro Joh. 11, 45 - 53

Hold ut i lidelse (Joh. 11 45-53) 5. søndag i faste (II)

Israels konges mottagelse Joh. 12, 1 - 13

En tjener til liv! Joh 12, 12 - 24

Ved Hans død og seier! Joh. 12, 24-33

Tro på lyset! Joh. 12, 35 - 36

Den som ser meg... Joh. 12, 44 - 50. obs - må gåes igjennom

Ta eksempel av Jesus (Joh 12 44-50) 22. søndag etter pinse (I)

Som Han har tjent... Joh. 13, 1 - 15

Troskap i alle situasjoner (Joh. 13 1-15) Skjærtorsdag (II)

Se på meg! Joh. 14, 1 - 11

Hos deg for evig! Joh. 14, 15. 21

Ledet av Ånden (Joh 14 15-21) 1.Pinsedag (II)

Å holde Hans ord Joh. 14, 23 - 29.

Ikke som verden gir. Joh. 14, 27

Kjærligheten Joh. 15, 10 - 17

Jesu omsorg Joh. 15, 26 - 16, 4a.

Å være et vitne (Joh 15 26-16 4) 6. Søndag etter påske

Talsmannen! Joh. 16, 5 - 15

Om en liten stund Joh. 16, 16 - 22

Faderens Sønn Joh. 16, 23b - 28.

Talsmannen! Joh. 16, 5 - 15

Han ber for oss! Joh. 17, 1 - 8

Den endelige seier Mrk. 14, 26 - 15, 37 og Joh. 18, 1 - 19, 30

Han er oppstanden, store bud! Joh. 20, 1 - 10

Maria møter Jesus! Joh. 20, 11 - 18

Fred! Joh. 20, 19 - 31

Han venter! Joh. 21, 1 - 14 - grå

Den seg selv fornedrer Joh. 21, 15 - 19

 

 Han kommer igjen (Apg 1 1-11) Kristi Himmelfartsdag (II)

Den korsfestede Ap.gj. 2, 32 - 36

Ikke ved vårt eget! Ap.gj. 4, 8 – 12

Ham gir alle profetene vitnesbyrd! Ap.gj. 10, 42 - 48a

 


 

 

Lovens oppfyllelse er... Rom. 13, 11 - 14

Hans eiendom! Rom. 14, 7 - 13

Håp ved SkrifteneRom. 15, 4 - 7

Av tro til tro Rom. 1, 16 - 17

Ene i din rettferdighet! Rom. 3, 21 - 26

Det gjorde Gud! Rom. 8, 1 - 4

Ved Hans rettferdighet! Rom. 9, 1 - 5 og 10, 1 - 4

Ved Hans rettferdighet (Rom 9 1-5 og 10 1-4)) 11 S.e.pinse

Lovens oppfyllelse er.... (Rom 13 11-14) 1.s i advent

Deg alene vi prise må! 1 Kor. 3. 10 - 17

Ikke min egen dommer! (1.Kor 4 1-5) 3.s i advent

Kristi kjærlighets makt (1.Kor 13 1-13) Fastelavenssøndag

Hvem kan dine veier forstå? (2.Kor 1 8-11) 4.s.e.kristiåpenbaring

Hvem kan dine veier forstå? 2 Kor. 1, 8 - 11

Ved Jesus Kristus, vår Herre! 2 Kor. 3, 4 - 6

Følgene av oppstandelsen (2.Kor 5 14-21)  2. Påskedag (II)

Nådefulle Gud 2 Kor. 9, 8 - 12

 

Bli kjent med Guds ord (Gal 1 6-9) 9. søndag etter pinse (I)

Nåden alene Gal. 1, 6 - 9

Barnekårets grunn Gal. 4, 4 - 7 - blå

Idet vi ser på Ham! Gal. 5, 16 - 24

 

Kristen vekst (Ef 4 22-28)  20. søndag etter pinse (I)

Av nåde alt jeg får!  Ef.  2, 1 - 10

Kristi hemmelighet! Ef. 3, 1 – 6

Den rette Far Ef. 3, 14 - 21

Alene i håp til Gud Fil. 3, 3b - 11

Gled dere! Fil. 4, 4 - 7

Bli i lyset! 1 Tess. 5, 1 - 5

Et troverdig ord! 1 Tim. 1, 12 - 17

Den stor hvite flokk! Åp. 7, 9 - 17

 

 

 

 

Gå ut! - og gå inn! Hebr. 13, 12 - 16

Vår medlider innfor tronen Hebr. 4, 14 - 16

I lyset! 1 Joh. 1, 5 – 7

 

Ta imot! Jak. 1, 17 - 21

Veien å gå  (Jak 5 13-20) 2. søndag i faste (II)