KOGNITIV UTVIKLING OG SPRÅK

 

Hva er de forskjellige formene for utvikling? Vi kan skille mellom fysisk utvikling( forandringer i kroppen), personlig utvikling (forandringer i individets personlighet), sosial utvikling (forandringer i måten et individ forholder seg til andre på) og kognitiv utvikling (forandring i tenkning).

 

Hvilken tre prinsipper for utvikling kjenner vi? De fleste teoretikere mener at mennesker utvikler seg i forskjellige tempo, at utviklingen skjer i en bestemt rekkefølge og at den skjer gradvis.

 

Hva er lateralisering, og hvorfor er det viktig? Lateralisering er spesialisering av de to halvdelene i hjernen. Denne prosessen begynner kort tid etter fødselen. For de fleste mennesker er den venstre hjernehalvdelen viktigst for språket, og den høyre hjernehalvdelen er sentral for romforståelse og synsinntrykk. Selv om visse funksjoner er forbundet med visse deler av hjernen, arbeider de forskjellige delene av systemene i hjernen sammen for å lære og utføre komplekse aktiviteter som å lese å forstå.

 

Hvilken del av hjernen er forbundet med høyere kognitive funksjoner? Hjernebarken er et foldet lag med nerveceller som har tre hovedfunksjoner: å motta signaler fra sanseorganer (for eksempel syns-og høresignaler), å kontrollere bevegelser og å danne assosiasjoner. Den delen av hjernebarken som kontrollere fysiske og motoriske bevegelser, modnes først. Deretter følger de områder som kontrollerer komplekse sanser slik som syn og hørsel, og til sist den frontale lappen som kontrollerer mer avanserte tankeprosesser.

 

Utvikling: Suksessiv forandringer og tilpasninger fra unnfangelse til død.

Fysisk utvikling: Forandring i kroppen og i kroppsfunksjoner over tid.

Personlig utvikling: Forandringer i personlighet i takt med økende alder.

Sosial utvikling: Forandring over tid i måten vi forholder oss til andre på.

Kognitiv utvikling: Gradvis forandringer som innebærer at de mentale prosessene blir mer komplekse og sofistikerte.

Modning: Genetisk programmert forandringer over tid, som skjer naturlig.

Lateralisering: Spesialisering av de hjernehalvdelene (hermisfærene)

Synapser: Det lille rommet mellom nervecellene. Kjemiske beskjeder blir sendt gjennom disse mellomrommene.

Myelinisering:Prosessen der det legges et lag av isolerende fett utenpå nervefibrene som kalles myelin, som letter overføringen av beskjeder..