Institusjon - institusjonalisering

Begrepene institusjonalisering og institusjon nevnes om mellom annet barnehager, skoler, skolefritidsordninger, sykehus, fengsler, militæret etc. Disse institusjonene er vel alle ulike, men kanskje finnes likhetstrekk også.

Barn & Institusjonalisering

Grunnskolen

– Kilde: http://odin.dep.no/kuf

Grunnskolen

– Kilde: http://odin.dep.no/kuf

SFO

– Kilde: http://odin.dep.no/kuf/

Barn & Institusjonalisering