Oversikt over lysark

Diakonikurs - en tjenende kirke

Diakonikurs - gammel og ny diakoniplan

Diakonikurs - hvordan skal vi planlegge

Diakonikurs - ungdomsdiakoni og trosopplæring

Funksjonsnedsettelse

MOT pedagogikken

Angst (eldre)

Den vanskelige samtalen

Diakoni og mikrofinans

Etiske modeller

Foredrag på kvinnehuset

Frans av Asissi

Hvorfor gikk det som det som det gjorde

Metodisk metode for samtale med barn

Moderne faktorer  redigert

Når ikke alt blir som forventet - om å få et barn som ikke er som ventet

Utbenthet

Sette grenser - ungdom og alkohol

Hva er sjelesorg - må skrives om

Livshistorier

Livshistorier 2

Når ikke alt blir som forventet

Sorg og kriser

Kognetiv terapi

Det private skriftemålet

Nærvær - IA.avtalen