Vågå Stavkirke
Vågå stavkirke står i Vågå i Gudbrandsdalen. Kirken ble bygd i 1625-1631, men det er brukt mye materialer fra en tidligere stavkirke på samme sted. Disse deler antar man er fra tidlig på 1100 tallet.