Urnes Stavkirke
Urnes stavkirke står i Luster i Sogn. Kirken ble bygd i første halvdel av 1100 tallet. Man antar at kirken ble bygd 1130-1150 stemmer dette må Urnes stavkirke være landets eldste. Takene og midtrommets vegger er dekket med spon i en praktfull brun fargetone. Helt fra begynnelsen og opp til vår tid er kirken blitt innsatt med tjære, det er utrolig at denne enkle form for beskyttelse har kunnet vedlikeholdt treverket i mere enn 800 år. Ornamentikken på Urnes stavkirke er meget interessant, den kan tidsfestes til 1050-1100, det betyr at mye av dette stammer fra en tidligere kirke. Man antar at en tidligere kirke ble revet omkring midten av 1100 tallet og at materialene ble brukt til den nåværende kirke. Grunnen under kirken viser at der må ha stått et bygg med jordgravde vegger, antakelig en misjonstidens kirke fra overgangen mellom hedenskap og kristendom. Utgravninger viser at det må ha stått minst to bygninger på stedet før den nåværende kirke. (Ved restaurering i 1956 fant man at der hat stått en kirke på samme plass tidligere. Man fant 70 cm dype, runde huller. I hullene var der rester etter stein som hadde vært brukt til å kile fast stolpene som kan ha hatt en diameter på 30-40 cm. Man fant også et par mynter fra Harald Hardrådes tid, 1046 til 1066. Grunnrisset på den tidligere kirke ser ut til å være 5 ganger 6,5 meter, med et tilbygget kor på 3 ganger 3 meter.)