Undredal Stavkirke

St. Nicolai Kapell i Undredal. Stavkirken står i Sogn. Kirken ble bygd på midten av 1100 tallet. Kirken ble nevnt første gang skriftlig i 1320-1330. En liten enskipet stavkirke, en av de minste i Skandinavia som stadig er i bruk, kun 40 sitteplasser, muligvis en av de eldste, tallet 1147 er funnet innskåret i en takstol, men dette er meget utydeligt, det kan også være 1447 ? Det finnes ingen kirkegård ved kirken.