Torpo Stavkirke

Torpo stavkirke står i Hallingdal. Kirken ble bygd på ca 1200 tallet Denne kirke ser så ulik ut de andre stavkirker, men er det ikke. Årsaken er at det vi ser er skipet uten svalganger som står igjen. På de fleste andre stavkirker er skipet også en selvstendig bygning, koret og svalgangene er bygget til. Når Torpo stavkirke står slik den er i dag er årsaken følgende: kirken ble solgt 1880 til Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Foreningen hadde ikke penger nok til hele kirken så koret og apsiden ble revet og solgt til andre. Nå står kirken der, høy og firkantet, men det gir oss anledning til å vurdere det arkitektoniske. Det trappetrinnaktige utsennde på takene kommer av at to søylerekker deler kirkerommet i et midtskip og to sideskip og løfter opp midtskiptaket. Vinduene i kirken er satt inn etter reformasjonen.