Røldal Stavkirke

Røldal stavkirke står i Røldal. Kirken ble bygd på 1200 tallet. Det finnes i kirken et krusifiks, dette skal også være fra 1200 tallet. Krusifikset skal ha undergjørende kraft, hver St. Hans natt kom folk langveisfra for å bli kvitt sine sykdommer. Krusifikset skal etter sigende ha svettet og dette skulle gi helbredelse.