Rødven Stavkirke
Rødven stavkirke står i Romsdalen. Kirken ble bygd i begynnelsen av 1300 tallet. Det har muligvis stått en stavkirke på samme plass tidligere, den nåværende kirke består av en del eldre materialer. Under gulvet i kirken har man funnet en mynt fra slutten av 100 årene. Rødven stavkirke har skråstøtter for å stive opp sideveggene.