Ringebu Stavkirke
Stavkirken står i Gudbrandsdalen. Kirken ble bygd i første halvdel av 1200 århundre og ble nevnt skriftlig første gang i 1270. Den er blant de største av stavkirkene og det ble funnet stolpehull på samme sted etter et tidligere kirkebygg. Det finnes i kirken et krusifiks fra 1300 tallet og en skulptur i tre fra 1200 tallet forestillende St. Laurentius.