Reinli Stavkirke
Reinli stavkirke står i Sør Aurdal. Kirken ble bygd i annen halvdel av 1200 århundre og nevnes første gang skriftlig i 1327. Kirken er reist på en eldre kristen gravplass. På innsiden av veggbordene er alle de 12 innvielseskorsene bevart. Det finnes i kirken en rundbuet åpning ca 50 centimeter over gulvet, tradisjonen sier at de spedalske mottok natverden gjennom denne åpning.