Øye Stavkirke
Øye stavkirke står i Vang i Valdres. Kirken ble bygd på 1100 tallet. Kirken ble nevnt første gang i 1327 som ecclesia de obdal, det vil si kyrkja i Oppdal. Kirken ble revet i 1747. Da man i 1935 skulle reparere den nye kirke fant man under murene til kirken 156 deler av den gamle stavkirke. Man kan jo lure på hvorfor folket hadde bestemt seg for å ta vare på restene fra den gamle kirke, men svaret finner vi sikkert aldri. I 1965 hadde man reist gamle kirken på nytt og innvigde denne. Den ble reist på en ny plass, tidligere sto kirken lengere ute på Vangsmjøsa, men her ble det for fuktig, man sier at det var nødvendig å legge stein på kistene for at de skulle bli i bakken under flom.