Nore Stavkirke
Nore stavkirke står i Numedal. Kirken ble bygd i siste halvdel av 1100 tallet og er nevnt skriftlig første gang i 1404. Kirken er ikke ulik Uvdal Stavkirke, denne er også en midtstolpekirke. Midtstolpen i Nore stavkirke er forsynt med runeinnskrifter. Kirken er dekorert i 1655 av samme maler som dekorerte Uvdal Stavkirke. Kirken er også rik på utskårne dekorasjoner med bladranker og dyreornamentikk på skipets vestportal. Langs veggene i skipet er der rester etter benker fra middelalderen. Vestportalen til våpenhuset har monogram for den dansk-norske Kong Fredrik den 4. (1671-1730) og årstallet 1723 da våpenhuset ble byggt.