Lomen Stavkirke
Kirken står i Vestre Slidre i Valdres. Kirken ble bygd i første del av 1200 tallet. Kirken er meget lik kirken i Høre. I et runeskrift i kirken på Høre står det "den sumaren då Elling og Audun høgg denne kyrkja" Er det mulig at broren til Audun hadde en gård i Lome i Vestre Slidre og lott bygge en stavkirke på garden av samme type som den på Høre ?. Det får vi sikkert aldri å vite, men tankene er fri. Lomen stavkirke nevnes første gang 1323 og 1334, den gang var navnet Hvams kirke. I kirken finnes en interessant runekiste. Kisten er meget primitiv og er lik konstruksjonen på kister fra vikingtiden, den er nær beslektet med tre kister fra Osebergfunnet fra midten av 800 tallet. Runene på kisten er meget gamle, muligvis eldre enn stavkirken. Det finnes også i kirken et madonnahoved fra 1200 tallet, det er restene etter en madonnafigur, muligvis madonna med barnet.