Lom Stavkirke

Kirken står på Lom. Kirken ble bygd i første del av 1200 tallet. Ved restaurering av kirken fant man 2245 gamle mynter. Halvparten av myntene var norske, resten var tyske, svenske og danske. 473 mynter var fra siste halvdel av 12 århundre, 1285 mynter var fra 13 århundre. Man fant også 6 mynter fra midten av det 11. Århundre, men disse mynter antar man har ligget i jorden før nåværende kirke ble bygd. Det finnes tegn på at et tidligere kirkebygg har stått på samme plass.