Kvernes Stavkirke

Kvernes stavkirke står i Nordmøre, på Averøy mellom Molde og Kristiansund og er fra slutten av 1200 begynnelsen av 1300 tallet. det er en av våre yngste stavkirker. Kirken nevnes første gang skriftlig 1432 i Aslak Bolts Jordebok. Av de sytten stavkirker på Møre i middelalderen er det to igjen, Grip og Kvernes. Langs sørveggen er det satt opp skorder, skråstilte støttebjelker. At kirken er forsynt med skorder er sikkert ingen tilfeldighet. 1992 var stormen så kraftig at dåpshuset ble revet løs fra kirken og skordene på sørveggen var rykket opp og sto sprikende i luften.Man antar at området ved kirken har hatt stor betydning som religiøst og kulturelt samlingssted. Det er funnet en hvit fallosstein, et hellig fruktbarhetssymbol som vitner om dette. Altertavlen i kirken er senmiddelaldersk og av typen triptychon, det vil si i tre deler, senter og to sidefløyer, antakeligvis fra Tyskland eller Holland og fra ca 1475. I et gammalt skrift heter det " Den paa Grip værende kirke er en gammel stavbygning med en altertavle av den slags som kunne tillukkes, fra de catholske tider af, lig den som er på Kvernes.