Kaupang Stavkirke

Kirken står på Kaupanger i Sogn. Kirken ble bygd i slutten av 1100 tallet. Kirken er den største av stavkirkene i Sogn. Kaupang betyr handelssted og markedsplassen var stor og flittig brukt der den lå på ferdselsveien mellom kysten og de indre bygder. Det er gjort utgravninger under kirken og disse viser at der har stått to bygg på samme sted før nåværende kirke. Begge bygg var med jordgravne stolper og vegger og man antar at det var kirker. Man antar at den yngste av disse kirker brant omkring år 1200. Man setter brannen i forbindelse med en beretning i kong Sverres saga. En av kongens fogder var blitt drept, og kong Sverre straffet bøndene ved å brenne deres gårder. Antakeligvis ble kirken brent ved samme anledning i året 1184. I motsetning til Borgund Stavkirke er Kaupanger stavkirke bygd om mange ganger opp gjennom tidene. Dette er ikke bare negativt, det gir oss et innblikk i de mange historiske omskiftninger gjennom tidene.