Hopperstad Stavkirke
Kirken står i Vik i Sogn. Kirken er trolig fra siste del av 1100 tallet, men kan være eldre. Arkitekt Peter Blix kjøpte kirken i 1882 for å unngå at kirken skulle bli revet. I kirken finner man det best bevarte alterciborium, det er rikt dekorert og trolig fra første halvdel av 1300 tallet.