Høre Stavkirke
Kirken står i Vang i Valdres. Kirken er fra ca 1180. Kirken blir ofte kaldt Hurum stavkirke, men det er en fordansket form fra nyere tid. Rundt år 1100 må det ha vært en lille bygning med jordgravne stolper. det har også vært et gravområde på stedet fra tidligere tider. I en grav har man funnet mynt preget under Magnus den gode 1042-1047. det er også funnet mynter fra kong Valdemar 1154-1182 og mynter fra kong Sverre 1177-1202. I kirken finnes en runeinnskrift på stolpen som bærer prekestolen. Her står "Den sommeren da brødrene Elling og Audun lot hogge (trær) til denne kirken, da falt Erling Jarl i Nidaros" I året 1179 falt Erling Skakke i Nidaros.