Hegge Stavkirke

Kirken står i Østre Slidre i Valdres. Kirken er fra førstehalvdel av 1200 tallet. Kirken skal være bygd av materialer fra 2 tidligere kirker. Det er brukt grovt tømmer i dimensjoner vi ikke finner lengere. I tårnet ligger noen av de opprinnelige gulvplanker fra 1200 tallet, de er 50 cm brede og 10 cm tykke. Inngangsportalen har praktfulle utskjæringer, likt de på Gol stavkirke, selve dørbladet er skåret av en planke på 82 cm bredde. I døren er lås og nøkkel i fint smedarbeide. Dørringene er interessante, kom man frem til kirkedøren og fikk tak i ringene hadde man samme rett til asyl som hvis man hadde vært inne i kirken. Klokkestupulen er interessant, akslingene er ovale, derfor kommer tonene ulikt, dette er noe helt spesielt for denne kirke.