Heddal Stavkirke

Kirken står ikke langt fra Notodden i Telemark. Kirken er fra midten av 1200 tallet. Runer på veggen tolkes slik at kirken ble inviet 25 oktober 1242. Kirken er nevnt skriftlig i slutten av 1300 tallet. Stavkirken er stor, faktisk den største av de bevarte stavkirker med en lengde på 20 meter og en høyde på 26 meter. Den er også en av de vakreste og best velholdte. Hele Kirken er sponkledt i stil med Eidsborg Stavkirke. Telemark har denne stavkirke og Eidsborg Stavkirke. Heddal Stavkirke var den første stavkirke som Fortidsminneforeningen restaurerte, det var så tidlig som 1849. Sagnet forteller at kirken ble reist på 3 dager, dette er ikke så utrolig som man skulle tro. Stavkirkene er antakeligvis prefabrikert, datidens ferdighus, eller om man vil ferdig guds hus. Grunnen var planert, grunnsviller var lagt, stolper tilhugget i riktig format og hele vegger lå klar til å bli reist.