Hedalen Stavkirke

Kirken står i Valdres og er fra 1160 tallet, svalgangene rundt kirken er antakelig like gamle. Det er trolig den eldste stavkirke i Valdres. Kirken er rikt utstyrt med inventar fra 1200 tallet, bl.a. et relikvieskrin og en bærestol til skrinet. Det finnes kun dette ene eksemplar av en bærestol i Norge. Skrinet er en kopi, originalen finnes på folkemuseet. I følge sagnet ble kirken gjenfunnet ca 1558 etter svartedauden som herjet landet fra midten av 1300 tallet, stemmer dette må kirken ha vært skjult i nærmere 200 år. Sagnet forteller om en jeger som skjøt etter en stor fugl i en tretopp, men han bommet på fuglen og hørte en metallisk klang. Når han så etter hva det kunne være, viste det seg at han hadde truffet en kirkeklokke. Inne i kirken fant han en stor bjørn som var gått i hi der. Han skjøt bjørnen, beviset er et bjørneskinn i glass og ramme som man kan se i kirken den dag i dag.