Haltdalen Stavkirke

Opprinnelig fra Haltdalen i Gauldal i Sør Trøndelag, men finnes nå på Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg ved Trondheim. Dette er en meget enkel stavkirke, i sin opprinnelige form, muligvis fra 1100 tallet. Kirken er ganske liten kun 5 * 6 meter. Materialet i kirken er dendrokronologisk datert til ca 1170. Kirken er første gang nevnt skriftlig i 1345. Kirken gir oss en ide om middelalderens messer. Menigheten måtte stå, det fantes ikke benker i kirken. Det var ingen vinduer i kirken, kun kor var opplyst med vokslys, det fantes heller ikke noen form for oppvarming av kirken. Man ser ofte navnet Haltålen eller Halåldalen Kirke, dette er muligvis på grunn av at kirken er reparert med deler fra Ålen Stavkirke.