Grip Stavkirke
Kirken står på øya Grip i Nordmøre 15 kilometer over åpen sjø, utenfor Kristiansund. Kirken er fra ca 1470. I tiden 1417 til 1500 ble det reist små kirker på fiskeværene Brattvær og Odden, man antar at Grip stavkirke ble bygd i samme tidsrom. I en tverrbjelke i kirken sår det 1621, men man antar at dette er året hvor det ble gjort en omfattende restaurering. Det er en sterk opplevelse å nærme seg kirken sjøvegen, langt ute i havgapet. I dag er øya ubebodd, men et feriested for mange. Kirken må være satt opp av fattige fiskere som hadde behov for et gudshus der ute i ensomheten, det var befolkningen selv som betalte for byggingen av kirkene dengang. Kirken ble satt høyt i ære og gjennom gode og onde tider ble den tatt vare på. Guds hus skulle holdes vedlike, uansett hvor dårlig man hadde det ellers. Kirken har overlevet mange stormfulle vintre, her har menigheten samlet seg, ikke bare for å høre guds ord, men også for å søke ly når stormene har rast som verst. I 1796 blåste de fleste av husene på øya på havet, men kirken ble stående. Det fortelles at en Hollandsk prinsesse kom i havsnød i 1515. Hun overlevde stormen, men ville gi en gave til Norge i takknemlighet over å ha reddet livet. Gaven ble flere alterskap og et av dem kom til Grip kirke.