Gol Stavkirke

Kirken sto opprinnelig på Gol i Hallingdal, opprinnelig fra midten av 1200 tallet. Den fikk en skjebne som mange andre stavkirker, den ble for liten og forfalt og ble derfor erstattet av en ny og større kirke. I 1882 ble den ca 700 år gamle kirke revet og materialene ble sendt til Bygdøy i Oslo, her ble kirken satt opp igjen i 1884. Det var mye som manglet når kirken skulle settes opp på nytt, men de vesentligste deler var i behold. Kirken ble delvis rekonstruert og satt opp som en treskipet stavbasilika med apside, svalganger, tak og takrytter, stort sett som man antar at den så ut på middelalderen. Også denne rekonstrusjon støtter seg i stor utstrekning til Borgund Stavkirke. På Gol er det satt opp en kopi av den opprinnelige kirke, denne ble vigslet i 1994.