Garmo Stavkirke

Kirken er på Maihaugen på Lillehammer, gjenreist i 1921, men sto opprinnelig på Garmo i Lom. Kirken er fra 1200 tallet. Anders Sandvik mente at kirken var fra Olav den Helliges tid 1020-1030, men det finnes ikke noe bevis på dette. Man er litt usikker på opprinnelsen til kirken slik den nå står, det er mulig at den er satt opp av materialer fra flere andre kirker og bygg i Gudbrandsdalen som tannlege Anders Sandvik fikk kjøpt. Også inventaret kommer fra flere ulike kirker.