Flesberg Stavkirke

Kirken er i Numedal, bygd i siste del av 1100 tallet. Gjerdet rundt stavkirken er store steinheller som er gravd lodrett ned i sanden. Der er ikke mye igjen av den opprinnelige kirke. Inne i kirken finnes et maleri fra 1701, dette viser den opprinnelige, praktfulle treskipet stavkirke med apside, kor og svalganger. Taket ser ut til å ha vært sponkledt. Kirken ble første gang omtalt skriftlig i 1359.