Eidsborg Stavkirke
Kirken er i Lårdal i Telemark, bygd midt i 1200 tallet. Denne stavkirke er helt spesiell ettersom tak, stolper og vegger er helt sponkledde. Det er mange folkesagn om kirken. Plasseringen skapte problemer, materialer og verktøy ble borte fra tomten hvor man opprinnelig ville bygge kirken. Dette ble senere gjenfunnet et annet sted, og her reiste man kirken. Også problemer med mangel på jord til begravelser var et problem. Men her fikk man hjelp fra to jenter som ble dømt til å bære jord til kirkegården i sine forkleder. Dette skulle benåde dem fra en dødsdom, muligvis fordi de hadde drept sine ufødte barn. Det finnes i kirken en liten treskulptur av St. Niklus. Denne ble hvert år til jonsok (St. Hans) båret ut av kirken og i prosessjon rundt et tjern i nærheten. Figuren ble badet i tjernet for å få syndens forlatelse og et godt år.