Borgund Stavkirke
Kirken er i Lærdal i Sogn, bygd på 1150 tallet. Kirken omtales 1360 i Bjorgynjar Kalfskinn som er et register for kirkene i Bergen, men man antar at kirken er fra siste del av 1100 tallet. Borgund stavkirke er en av de best bevarte stavkirker. Kirken er i sin opprinnelige form, den er hverken ombygd eller tilbygd. Kirken er meget vakker med hevet midtrom i både skip og kor. På taket av skipet er det plassert en takrytter. Både tak og vegger er kledt med spon. det er svalganger rundt hele kirken. Borgund Stavkirke har vært forbilde for restaurering av flere andre kirker, Fortun, Gol osv. I kirken finnes flere runer som dateres til midten av 1100 tallet. Kirken nevnes første gang i ca 1330. Klokkestøpulen er fra middelalderen og den eneste av denne type i Norge. Interessant er også området rundt kirken. Vi har Sverresstigen og kongeveien fra tiden hvor veien over fjellet til Vestlandet passerte Borgund stavkirke. i 1023 dro Hellig Olav denne vei for å kristne folk i Valdres.
 

Den danske dikter Holger Drachmann besøkte stavkirken i 1886 og skrev følgende:

"Et Æventyr besaae vi undervejs - det mest fantastiske man kan tænke sig - den gamle Stavkirke, Oldkirken, Trækirken i Borgund - et genialt Barns Indfald, med beskedne Kors og storsnudede Dragehoveder, kringlet og kroget, Kvist ovenpaa Kvist, det indre som en Røgestue, indviet til en mystisk Kultus, Hvori sagaens Mørke overvelder Katolicismens matlysende Kjerter, hvis Skjær falde over jernklædte Bønders Økse og Vikingekongers bølgende Skjæg. Et uhyggelig Æventyr opriktigt talt."