Velkommen til Emil Tobias sleksinformasjon - Slektene Aass (Oslo), Mæland (Stavanger), Johansen (Marker) og Kristensen(Hurum)