Stamtavlene

Bilde fra familien på Dybvik

Bilde fra Hurum

Egil Johansen f.1942 - (Farfar)

Rigmor Johansen

Borgihild Dybvik (Oldemor)

Bjarne Olaf Johansen

Karin Grimsrud (Søster til Farfar)

Marta Dybvik - Borghild's søster

Ole Dybvik - Borghild's bror

Karoline på Dybvik - 1.tipp

Ole Jensen og Karen - Karolines foreldre (2.tipp)

Jens Johansen Halvorsrud

Reidun Lilleåsen

Buerødegård

Terje Aass

Bodil Aass

Henriette Aass

Hans Christian Dalsboten Aass

Arvid Kristensen

Hjørdis Marie Kristensen

Oddbjørn Arvid Kristensen

Gerd Kristensen Lundgreen

Stein Vidar Kristensen

Sigurd Nesset f. 1914

Harald Nesset f 1919

Øyvind Andre Bergersen

Harald Holt -f 1904