PSYKOLOGI - OVERSIKT

Historie

Teorier om kognetive prossesser

 

Kap 1:  Psykologi - Fagets historie og grunnlag

Kap 2:  Det biologiske grunnlaget

 Kap 3: Bevisstheten

Kap 4: Sansene

 Kap 5: Persepsjon

Kap 6: Utviklingspsykologi

Kap 7: Personligheten

Kap 8: Følelser og motivasjon

Kap 9: Læring

Kap 10: Hukommelsen og glemsel

Kap 11: Tenkning og intelligens

Kap 12: Språk

Kap 13: Idividet og fellesskapet - selvbilde og holdninger

Kap 14: Kommunikasjon

Kap 15: Empati, relasjon og medmenneskelighet

Kap 16: Helsepsykologi

Kap 17: Kriser og mestring

Kap 18: Psykiske lidelser