Treenighetssøndagen (I) DEN NYE FØDSEL  

Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: "Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegn du gjør uten at Gud er med ham." Jesus svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny." "Hvordan kan en som er gammel, bli født?" sa Nikodemus, "han kan da ikke komme inn i sin mors liv igjen og bli født?" Jesus svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av Ånden." "Hvordan kan dette skje?" spurte Nikodemus. Jesus svarte: "Du er en lærer for Israel og vet ikke det? Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om de jordiske ting, hvordan kan dere da tro når jeg taler om de himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen; det er Menneskesønnen. Og likesom Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen løftes opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv." Joh.3,1-15

Jeg møter ofte mennesker som sier til meg: Jeg går ikke i kirken for jeg møter Gud i naturen. I dag har vi gjort det samme. Vi har oppsøkt naturen. Og her møter vi Gud. Det er virkelig slik. Vi møter Gud i naturen. Det er mange som har en sterk åndelig lengsel som ikke søker til kirken for å få svar. Akkurat som Nikodemus. Han gikk andre veier. Ja, han oppsøker Jesus men ikke i synagogen, men i all hemmelighet om natten. Flere som søker Gud i naturen er kanskje mennesker med en hemmelig gudstro. Den er der, men den er søkende, tvilende, på leting. Hvordan henger nå tingene sammen i denne tilværelsen jeg er en del av? Kanskje som en begynnelse av sin gudslengsel oppsøker man Gud i naturen. Det kan være at du tar en tur i skogen, eller bare at du sitter på verandaen en vårdag og lukker øynene og lytter til fuglesangen, eller at du leser eller ser film om naturens storverk. For det må vi innrømme at vi lever i en storartet natur. Og det faller veldig naturlig å konkludere med at det finnes en skaperkraft bak det hele.

Ja, Einstein hadde nok rett da han visstnok sa: Det er like stor sannsynlighet for at verden har skapt seg selv som at leksikon ble resultatet av en bombe i et trykkeri. Allikevel kan vi ikke helt stanse opp her. Ved å studere naturen får vi mange holdepunkter for at det står en skaper bak. Dessuten så forteller naturen oss veldig mye om hvordan denne skaperen er. Han er uendelig kraftfull og vis. Men det er ikke alle sider av Gud som naturen åpenbarer for oss. Ved å komme ut i naturen kan vi ane noe om Guds kjærlighet for sin skapning, men ikke så mye at Gud skaperen selv er villig til å la seg føde inn i menneskeslekten og dø for vår synd. Vi kan heller ikke vite noe om Guds hellighet, rettferdighet og om hans planer for oss mennesker. Gud ønsker personlig kontakt med hver av oss. Og da måtte Gud i tillegg til å skape også åpenbare seg for oss. Først gjennom et folk og profeter, så gjennom å sende sin Sønn og gi oss sitt ord. For at vi skal få lære alle sider ved Gud å kjenne er det uomgjengelig nødvendig at vi i tillegg til naturen oppsøker Gud der han har sagt han vil la seg finne. Og det er i sitt eget ord, det er i Bønnen, og det er i fellesskapet av alle som tror, altså kirken. La meg si det litt brutalt: Ingen kan se Guds rike bare ved å oppsøke naturen. Ja, det høres kanskje brutalt ut, men jeg sier det fordi Jesus slår det så ettertrykkelig fast i dag i teksten vi leste. Der sa nemlig Jesus følgende: Ingen kan se Guds rike uten at han blir født på ny. Jeg vil ikke benekte at du kan bli født på ny ute i skogen, men da er det ikke som en følge av et møte med skog og trær men som en følge av et møte med Jesus.

Det undrer meg gang på gang hvor inngrodd denne folketroen er som sier: Er du snill og god så kommer du til himmelen. Er du slem så kommer du til helvete. En slik tro fins det ikke grunnlag for i Bibelen. Hva skal vi da med Jesus hvis det er slik at det er de snille som kommer til himmelen? Nei, vil du ha svar på det spørsmålet så gjør heller som Nikodemus gjorde: Nemlig oppsøk Jesus og hør hva han har å si om den saken. For om Jesus ha Gud sagt: I deg har jeg behag.

Jeg tror det finnes mange som Nikodemus i vår tid og kanskje er du en av dem. Mennesker som har mange spørsmål om kristen tro, men som ikke helt våger å stille dem. En Nikodemuskristen er litt engstelig for å bli gjenkjent. Litt engstelig for å tone flagg for Kristus. Derfor gjør de det som er tryggest. Nemlig det som Nikodemus gjorde: oppsøker Jesus om natta. Og Jesus har nattåpent han. Han stenger aldri og til ham kan vi komme når som helt og hvor som helst.

Det er faktisk en trend i tiden dette at en selv tar seg retten til å definere sin egen Gud. Skal andre liksom komme å fortelle meg hva jeg skal tro på? Nei, for all del la deg ikke dytte rundt av noen som helst her i livet. Jeg ønsker ikke å bli dytta rundt av noen her i livet. Jeg har bare en jeg kan tenke meg å bli dytta rundt av, nemlig Gud.

For å forstå Jesu ord "Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny" så må vi jo vite hva Guds rike er og hva det betyr å bli født på ny. Guds rike er ikke det samme som kirken. Kirken er en jordisk størrelse. Guds rike er en himmelske størrelse. Kirken er ufullkommen. Guds rike er fullkomment. Dette riket er ikke bundet av grenser som en nasjon. Men det har likevel borgere og en konge. Enkelt kan vi si det slik at Guds rike er til stede over alt der Jesus er herre og konge.

For å kunne se dette riket må vi altså bli født på ny. Det er litt underlig at Jesus sier Ingen kan se Guds rike uten å bli født på ny. For et annet sted sier jo Jesus:

Ingen vil kunne si: Se her er det, eller: Der er det. For Guds rike er iblant dere." Luk 17:21. Riket er altså usynlig til stede, men det er synlig for vårt indre, som noe vi kan være en del av.

Den nye fødsel er også noe som foregår på det indre åndelige plan. Men effekten av det er synlig. På sett og vis er jo naturen et godt eksempel. Den fødes jo påny hver vår. Vi ser at den folder seg ut for våre øyne i all sin prakt. Man kan også snakke om at en nasjon fødes påny, slik det har skjedd de siste ti årene. Men en person kan altså også bli født på ny. En som er reddet ut av dødens grep sier ofte: Det var som å bli født på ny. Det dreier seg altså om en grunnleggende forandring på det indre plan der hele vårt sinn, hele vårt hjerte og vår vilje blir vendt mot Gud og Guds rike. For få år siden hadde vi besøk i en av mine tidligere menigheter av en ung mann. Han sto framme i koret i kirken med gitaren sin og sang og talte. Det virket som han aldri skulle ha gjort noe annet. Men han kunne fortelle at han hadde vært i fengsel for nokså alvorlige forbrytelser. Hvordan var det mulig? Hva hadde skjedd? Jo, han var blitt født på ny. Han hadde opplevd det Jesus her taler om. Og det var en forandring så grunnleggende at det var snakk om en ny fødsel.

Jeg har aldri opplevd en slik omveltning i mitt liv som den vi nevnte. Jeg har hele mitt liv vært et barn av Gud. Så for meg skjedde den nye fødsel i dåpen. Kanskje er det tilfelle med deg også. Hovedsaken er at vi lever i fellesskap med Herren. Husk at til Jesus kan vi komme når som helst. Han tar imot oss når vi kommer og i den tilstand vi kommer.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen