Kristi Himmelfarts dag (II) HAN KOMMER IGJEN

I min første bok, Teofilus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte fra begynnelsen av og til den dag han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved Den Hellige Ånd hadde gitt sine påbud til de apostler han hadde utvalgt. Han stod fram for dem etter sin lidelse og død og gav dem mange klare bevis for at han levde; i førti dager viste han seg for dem og talte om det som har med Guds rike å gjøre. En gang han spiste sammen med dem, sa han: "Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen har lovt og som jeg har talt om. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager døpes med Den Hellige Ånd." Mens de var samlet, spurte de ham: "Herre, vil du på den tid gjenreise riket for Israel?" Han svarte: "Det er ikke deres sak å kjenne de tider og stunder Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender." Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky skjulte ham for øynene deres. Da de stod og stirret opp mot himmelen og så etter ham idet han drog bort, stod med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: "Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen."  Ap.Gj.1,1-11

Vi feirer i dag at Jesus for opp til himmelen.  Er det noe å feire da?  Han forlot dem jo.  Ja, men han lot oss ikke bli tilbake som foreldreløse barn som Johannes minner oss om.  Dette var noe som måtte skje for at Guds frelsesplan skulle føres videre.  Så det er all grunn til å feire denne dagen.  Det er et ord i teksten som jeg vil dvele ved, nemlig det ordet som englene sa: "Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen."  

Jesus kommer igjen.  Hvilke tanker og følelser vekker det hos deg?  Blir du glad, eller likegyldig, eller blir du redd?  Eller kanskje du tviler og innerst inne ikke tror på at Jesus vil komme igjen.  Det har jo tross alt gått to tusen år og er det ikke da snart på tide at han viser seg?  Allerede den gang ble det sagt:  Hånlig sier de: "Hva med løftet om hans gjenkomst? Våre fedre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av." 2 Pet 3:4 Og det var den gang.  Vi må i det minste forstå om noen sier det samme i dag.  Men vi må ikke glemme at Guds kvern maler langsomt, men den maler.  Jeg skal minne deg om noen få enkle sannheter.

Det er et faktum at det tok nesten to tusen år fra Gud kalte Abraham til Messias kom.  Abraham fikk løftet om å bli far til mange folk, nemlig Guds folk.  Men oppfyllelsen lå langt fram i tiden.  Jeg og du er en del av oppfyllelsen av løftet til Abraham.  Dette lærer oss om hvilke tidsperspektiver Gud arbeider etter.  Var det ikke da rimelig at Gud lot det i hvertfall gå nye to tusen år før han sender oss Messias?  

I Det Gamle Testamentet finner vi flere profetier om at Gud skulle sende en Messias.  Det blir sagt gang på gang.  Noen ganger skjult, andre ganger nokså rett fram.  Første gangen er 1 Mos 3:15 Jeg vil sette fiendskap mellom deg og vinnen, mellom ditt avkom og hennes ætt. Den skal knuse ditt hode, men du skal hogge den i hælen."  Og senere profeterer Moses: 5 Mos 18:15     Av ditt eget folk, av dine landsmenn, vil Herren din Gud la det fremstå blant dere en profet som meg. Ham skal dere høre på.  Slik kunne vi komme med den ene etter den andre profetien om hvordan Gud har til hensikt å sende en Messias til sitt utvalgte folk.  Gjennom denne tjeneren ville Gud åpenbare sin vilje for folket og føre det inn i et personlig fellesskap med seg.  Saken er den.  Når Gud sto fast ved disse løftene om å sende Messias, hvorfor skulle vi da tvile på at Gud nok en gang ville stå fast ved sitt løfte når det så utvetydig uttalt i NT.  Slik som i teksten i dag: Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.  Kan det sies med renere ord?  Er det til å misforstå?  Nei, på ingen måte.  319 gagner i NT blir det referert til Jesu gjenkomst. 

Gud grep nokså konkret inn i historien da Jesus kom første gangen.  Og det blir nokså konkret når han kommer siste gangen også.  Den første gangen kom han i ydmykhet. Den siste gangen kommer han i  herlighet. 

For noen år siden var det en sekt som rykket inn helsides annonser i aviser i USA om at Messias hadde kommet tilbake.  Det var sikkert mange som trodde på dette.  Men det kunne bare være folk som ikke kjente hva Guds ord sier om den saken.  For det kan du bare merke deg.  Den dagen Jesus kommer igjen blir det ikke nødvendig å sette annonse inn i avisen for å fortelle folk at det har skjedd. Matt 24:27 For som lynet begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.  Men når er det ingen som vet.  Ja, det er mange som har prøvd å regne ut datoen, men de har tatt feil alle sammen.  Når ikke engang Jesus vet det, hvordan skulle vi da vite det? Matt 24:36. Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen. 

Forut for Jesu komme skal det inntreffe ting både i himmel og på jord.  Evangeliet skal nå ut til alle folkeslag. Matt 24:14.  Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

På den siste dag skal ikke et eneste folkeslag stå fremfor Gud og si: Herre, du glemte oss.  Nei, alle folkeslag skal få høre evangeliet.  Og i dag har vi alle muligheter.  Med satellitt og internett så når budskapet ut.  Denne preken kan nå i dette øyeblikk i teorien leses av millioner av mennesker over hele jorden, for noe av det siste jeg gjorde før jeg gikk i kirken var å legge den ut på internett

Og for hvert år får flere og flere mennesker tilgang til Bibelen.  I dag er Bibelen eller deler av den oversatt til 2233 språk.  Og bibeloversetterne i Wycliffe har visjon som de kaller Visjon 2025: Det går ut på at alle språk på jorden der det er behov for det skal ha igangsatt en oversettelse innen år 2025. Vi nærmer oss det punkt da alle folkeslag har hørt budskapet.  Og hva er da til hinder?

Israel skal bli samlet.  Det er jo et tegn som vi selv har fått se oppfyllelesen av.  Det skjedde jo i det forrige århundre.  Det begynte rundt 1900 og nå hører vi at en million russere har kommet til Israel.  Og president Barak kommentar til det er: ”La oss få en million til.”  Før jernteppet falt og før noen drømte om at Sovjet skulle løsne på grepet på jødene så begynte Gud å arbeide med kristne i Europa.  En fikk et kall om å gå å be langs grensen til et Østeuropeisk land.  Og vedkommende var lydig.  Da møtte det et annet mennesket som kom i mot vedkommende.  Da viste det seg at også den personen hadde fått kall fra Gud til å gå og be langs grensen. Luk 21:24  Og Jerusalem skal bli trådt under fot av andre folk inntil folkeslagenes tid er forbi.

Ja, ikke bare skal Israel få komme tilbake til sitt land, men hele Israel skal bli frelst.  Det har ikke skjedd ennå.  Men vi vet at det rører seg i Israel.  Vi får rapporter om flere rabbinere som i hemmelighet tror at Jesus er Messias.  Når Israel blir samlet inn da er det like før.  Husk at Israel er Guds øyensten.  Elsker du Jesus, ja da elsker du også Israel.  Selvfølgeløig er også palestinerne innesluttet i vår kjærlighet.  Hold et våkent øye med Israel.  Det landet er en endetidsklokke. 

Før Jesus kommer igjen skal stjernene falle ned på jorden leser vi i Mark 13:25     Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes.  I dag vet vi jo at slikt er umulig, eller hva?  Stjernene befinner seg lysår unna og selv den minste stjerne er mange ganger så stor som jorda.  Men det vitenskapen forteller oss er at før eller siden vil asteroider falle ned på jorda.  De har gjort det før og de vil gjøre det igjen.  En asteroide er en liten planet på størrelse med et et stort norsk fjell og vi kan tenke oss hva for trengsel det blir når et slik treffer jorda. Det er ikke lenger siden enn juli at flere asteroider slo ned i planeten Jupiter så det var synlig fra jorden gjennom kikkert naturligvis.  Matt 24:21-22 For da skal det bli trengsler så store som det aldri har vært fra verdens begynnelse til i dag, og som det heller aldri mer vil bli.    Om den tiden ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes.

En tid med uante trengsler vil komme over jorden.  Det vil skje  i forkant av Jesu komme.  Og vi aner at noe slikt vil skje.  Den måten vi behandler vår verden på styrer med sikker hånd mot katastrofen.  Den synes mer og mer uunngåelig.  Når så Jesus kommer vil det bli en herlig befrielse.  Da gjelder det   om at han kommer som vår befrier og ikke vår dommer.  Det er nå vi kan avgjøre den saken ved på nytt å overgi oss i Herrens hånd og innvie oss til fellesskap med Herren. 

Det som er om å gjøre for oss er at vi er forberedt å den dagen.  Forberedt er noe vi må være nå.  Slik at dagen ikke kommer over oss og vi ikke er forberedt.  Hvordan forbereder vi oss på Jesu komme?  Jo, ved å leve i et stadig oppgjør med Gud og hverandre.  Vær ikke sen med å få en ren samvittighet.  La det ikke være noe som stenger deg fra en åpen forbindelse med Gud.  Det er så enkelt som å leve i Ordet.  Det er som en plante som stadig trenger varme lys næring og gode vekstvilkår.  Slik er det også med din tro.  Lar du troen få livsbetingelser så vil den vokse og trives. Da er du er beredt og kan bidra til at andre blir det.  Da kan vi se fram til Jesu gjenkomst med glede og bare glede.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.  Amen.