Aposteldagen. GUD HAR BRUK FOR DEG

En gang Jesus stod ved Gennesaret-sjøen og folk trengte seg om ham for å høre Guds ord, [2] fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garnene. [3] Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og bad ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten.

[4] Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: "Legg ut på dypet og kast noten til fangst!" [5] "Mester," svarte Simon, "vi har strevd hele natten og ingenting fått. Men på ditt ord vil jeg kaste noten." [6] Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at noten holdt på å revne. [7] De gav tegn til kameratene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. [8] Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa: "Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann." [9] For han og alle som var med ham, var slått av undring over den fangsten de hadde fått. [10] Likedan var det med Sebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon: "Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker." [11] Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham. Luk 5,1-11

 

Er Gud en streng arbeidsgiver? Ja, han har jo mange i arbeid og flere har han bruk for. Når vi skal få oss et arbeid her nede så blir vi målt og veid for at arbeidsgiveren skal finne ut om vi er gode nok for den oppgaven vi skal løse. Jesus har et arbeid han trenger å utføre. Han trenger fiskere, nærmere bestemt menneskefiskere. Denne dagen står han ved stranden og er vitner til noen fiskere på Gennesaretsjøen. De skulle vel ha det beste utgangspunktet. En ganske alminnelig fisker slik som Peter er det Jesus får i tale. Vi er ved begynnelsen av Jesu gjerning og Jesus er i ferd med å knytte til seg medarbeidere som skal være med å fullføre den oppgaven han kom til jord for å utrette. Men det Peter hadde å fare med var sørgelige greier. Og ingen visste det bedre enn Peter selv. Derfor sier han til Mesteren: Gå fra meg Herre, for jeg er en syndig mann. Ja, Peter var en syndig mann. Allikevel sier Jesus: Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker"

Tenker du slik om deg selv: Jeg kan ikke noe, jeg greier ikke å utrette noe, jeg får ikke til noe. Ja, tusen andre er hjertens enig med deg. Hadde Gud sett på oss med de samme øynene som vi selv ser på oss eller med de samme øyne som vi ser på hverandre, da var det ikke mange han kunne ta i sin tjeneste. Men takk og lov Gud ser med andre øyne enn oss.

Gud ser ikke på det som menneskene ser på. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet." 1 Sam 16:7 Gud ser etter andre kvaliteter hos deg enn det mennesker og du legger vekt på. Hvorfor ble Peter leder i disippelflokken han som var feig ja som svek sin Mester og Herre. Noe av forklaringen finner vi i det som skjedde på sjøen denne dagen. "Legg ut på dypet og kast noten til fangst!" "Mester," svarte Simon, "vi har strevd hele natten og ingenting fått. Men på ditt ord vil jeg kaste noten.

Jeg har fiske som en av mine hobbyer, så jeg vet litt  om når fisken biter. Fisken biter bedre om kvelden og natta enn på høylys dag. Dessuten var det lettere å få napp når det flødde, og så var det enkelte fiskeplasser som var bedre enn andre. Men det rådet Jesus gir her har ingen hørt før. Kast noten ut på andre siden av båten. Det høres jo helt meningsløst ut. Men Peter spurte ikke om dette var så fornuftig. Han var lydig og så fikk Jesus selv stå til ansvar for resultatet. På ditt ord vil jeg kaste noten. Peter ikke bare sa han trodde. Han demonstrerte sin tro i levd liv. Han kastet mot all fornuft noten ut på andre siden av båten. Og hans tro ble belønnet. De fikk så mye fisk at garnene holdt på å revne. Også ved en annen anledning demonstrerte Peter sin tro. Det var den gangen Jesus kom gående på vannet mot dem. Da steg Peter selv ut av båten og gikk selv på vannet. Men typisk for Peter og typisk for oss. Da ble bølger rundt ham avtok troen og han begynte å synke. Men poenget er allikevel: Peter hadde grepet noe av hovedsaken ved kristendom, nemlig lydighet og tro.

Når Jesus kunne bruke Peter som var redd, som svek og gang på gang viste menneskelig svakhet så må han vel kunne bruke meg og deg også i sin tjeneste? Ja, takk og lov slik er det. Ja, de andre kanskje, men ikke meg. For jeg er sånn og sånn. Da må vi igjen få minne om: Gud ser ikke om du er sterk eller har gode evner. Gud ser ikke engang på resultatene av det du gjør. De tar han selv ansvar for. Han ser bare om du er villig til å følge kallet. Først kallet til etterfølgelse av Herren Jesus og så kallet til selv å bli en menneskefisker.

Peter var ingen menneskefisker da han møtte Jesus, men han ble gjort til det. Akkurat som Jesus sier ifølge Matteus: Følg meg så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Det du ikke er kan du bli. Og det er Jesus som skal gjøre oss til menneskefiskere. Igjen gjelder det bare at vi er villige til å la ham forme oss.

Peter som var så ustadig og vinglete. Han het først Simon. Men av Jesus fikk han navnet Peter. Det betyr klippen. Han som var alt annet enn en klippe fikk navnet klippen. Hva sier ikke det om Jesu tro på Peter. Og hva sier ikke det om Jesu tro på deg. For i deg og meg bor det store og uante ressurser som Gud ønsker å bruke til fordel for sitt rike.

Tenk nytt om deg selv som en Jesu disippel. Storheten i din tjeneste avgjøres ikke på jorden men i himmelen. Det er når du er svak at du er sterk og ta også med Pauli ord1 Kor 1:27-28: Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. [28] Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe.

For om det var dine mange gode kvaliteter som skulle gjøre deg brukbar så ville du også få rosen for resultatet, men æren vil Gud selv ha. For hans er æren og makten i all evighet. Spørsmålet blir da: Er du villig til å bli en menneskefisker?

Spørsmålet var ikke: Er du god nok, men er du villig? Jesus venter på at noen vil gå hans ærend. For oppgavene er enorme. Men de er ikke uoverkommelige. For hva skulle ikke tolv enkle fiskere da si nå Mesteren ba dem vinne verden for seg? Vi, hvordan skal vi greie det? Nei, de skulle ikke greie det. Det var Gud som fikk lov til å arbeide gjennom dem. Og på samme måte spør Gud deg og meg i dag om tillatelse til å bruke oss til å fremme sin vilje gjennom oss.

Det var en kvinne som var syk og sengeliggende. Hun var et bønnemenneske. På sin bønneliste hadde hun over 400 navn. Så kom vekkelsen til byen. Og hun var veldig interessert i å få vite hvem som var blitt vunnet. For hver hun hadde på lista satte hun en strek over. Til slutt hadde hun satt en strek over alle. En kvinne, bundet til sykesengen fikk gjøre en kjempejobb for Gud. Tenk ikke smått om deg selv. Det gjør ikke Gud. Det er fienden som vil ta motet fra oss.

I dag på Aposteldagen skal vi minne hverandre om at Gud har et arbeid han ønsker å få gjort. Og han ønsker deg til å arbeide for ham. Du er god nok slik du er. Han kan bruke deg slik du er. Så hva vil du svare når Mesteren spør deg i dag? Og om ditt bidrag er lite så har du allikevel noe å se fram til slik som Lina Sandell synger om:

Gjør det lille du kan, og glem aldri at Gud

bare troskap hos alle vil se!

Og vær glad du får gå med det ringeste bud,

for han selv vil bestandig gå med.

Hvilken fryd om en dag Herren sier til deg:

Hva du gjorde, du gjorde mot meg! (NoS 748)

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen