9. søndag etter pinse BLI KJENT MED GUDS ORD

Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og er gått over til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet evangelium; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet! Vi har sagt det før og vi gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet! Gal.1,6-9

For noen år siden kunne man lese en helsides annonse i en avis i Los Angeles i USA om at Messias var kommet tilbake til jord. Det er klart at dette var en oppsiktsvekkende nyhet. Sikkert er det at mange trodde på den også. I hvert fall hvis man ikke kjente til hva Guds ord sa om den saken. Men det har seg nemlig slik at den dagen Jesus kommer tilbake til jord så vil det ikke være nødvendig å sette inn en annonse i avisen. Kjenner du Guds så godt at du umiddelbart vil kunne avsløre en falsk Messias? For falske messiaser vil komme akkurat som det vil florere med falsk lære i den siste tid.

Det hadde seg nemlig slik i Galatermenigheten at det kom folk og lærte at de troende måtte la seg omskjære og holde Moseloven for å bli frelst. Men dette gikk Paulus sterkt i rette med. Derfor kommer han med disse sterke ordene:

Men om vi selv, ja om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet! Når Paulus kunne si dette, hva skal da jeg si, en vanlig norsk prest? Om ikke Paulus autoritet er nok, så er i hvert fall ikke min det for at du skulle feste tiltro til meg. Det Paulus sier er jo: Ikke hør på meg om jeg skulle forkynne et annet enn evangelium enn det du opprinnelig hørte. Du er kanskje blant dem som er på leting etter svar, etter en autoritet som kan skape litt klarhet i en tid med mye forvirring. Hvem skal vi lytte til? Hvem er det som kan uttale seg med autoritet om lærespørsmål i vår tid, når selv biskopene er så uenige? Ja, jeg forstår godt om du er litt forvirret en gang i blant.

Jeg kan heller ikke stå her å si i Berger kirke i dag: Du, glem det andre har sagt. Her skal du få vite sannheten. Det ville være for hovmodig. Men allikevel er jeg jo en hyrde og det er min oppgave å lede flokken til de grønne gressganger og peke på veien. Det jeg da vil gjøre så sterkt jeg kan det er: Søk selv Guds Ord. Bli selv kjent med hva Guds ord har å si. La det ikke gå en dag uten at du åpner Guds ord og blir kjent i Ordet. Da vil du ikke bli et offer for tilfeldige læresetninger. Om du lar deg korrigere av Guds Ord hver dag vil du heller ikke så lett flyte med strømmen og tidsånden. Da kan det hende at du en dag våkner og må erkjenne. Nei, dette bærer jo galt av sted. Hvis du hver dag lar din kurs korrigere av Guds ord vil du stadig holde deg nær Herren og hans vilje.

Tenk deg to båter som legger ut fra samme havn. De har nesten samme kurs ut fra havnen. Bare en grads forskjell skiller dem, men når det har gått en tid så er det store oseaner som skiller dem. Det er derfor det er så om og gjøre hver dag å korrigere kursen på sin livsseilas på det kompass som heter Guds ord. To barn kan vokse opp i samme heim. Det ene barnet er fast bestemt på å høre Jesus til. Det andre likeså kanskje. Men en dag tar det et valg som ikke er så galt i og for seg men som svekker kontakten med Gud, men bare litt. Så neste gang tar det et nytt valg som det ikke er noe å utsette på, men som allikevel fører barnet et stykke lenger bort fra himmelveien, og snart er avstanden blitt så stor at barnet ikke lenger har frimodighet til å bekjenne seg som et barn av Gud. Det er glidd bort fra Herrens vei. Det skjer dessverre altfor ofte. Vi kan ikke annet enn si oss enig med Paulus i dagens tekst når han sier: Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde

Da jeg var prest på Vestlandet investerte vi i en snekke. Den fortøyde jeg ned i havna ned for prestegården. Et tau framme og et bak. Det syntes forsvarlig. Så røk det opp til en forferdelig storm, og båten min lå ikke fortøyd i noen god båthavn. Da jeg så etter båten neste morgen hadde noen i løpet av natten lagt flere nye tau til slik at båten var fortøyd i fire punkter på alle sidene. Det var folk som visste hva været kunne gjøre med båtene på de kantene noe jeg ikke hadde erfaring med. Jeg får prise meg lykkelig over at båten ikke rak av sted. Det kunne lett ha skjedd. Jeg skulle naturligvis selv ha sørget for å fortøye båten forsvarlig mens det var stille og smul sjø.

Så er spørsmålet: I hvor sterk grad er du fortøyd eller forankret i Guds Ord? Jo sterkere fortøyningene er mellom ditt liv og Gud, jo sterkere må stormen være som skal rive den fortøyningen i stykker. Det er noe som heter å være forankret i Guds Ord. Det er noe som må skje når vi med våre liv er inne i smult og stille farvann. Da forankrer vi våre liv til Ordet ved å lære det å kjenne. Lese det, dvele ved det og spørre oss selv: Hva er det som menes her, hva har dette å si meg i min hverdag? Slik blir du forankret i Guds Ord og du blir ikke så lett vippet av pinnen om det kommer en krise i ditt liv eller om det kommer noen på døra og skal presentere den rette lære for deg.

Derfor blir altså spørsmålet: Hvilken plass har Guds ord i ditt liv? Tja, det var kanskje ikke så lett å svare på. Da skal du få noen testspørsmål. La oss si du ikke hadde noen bibel. Hvor mye var du da villig til å betale for å få en? I 1990 var jeg i Moskva og delte ut Bibelen. Det var i sovjettiden. Da fikk vi høre at folk villig betalte en månedslønn for å få en Bibel. Så etterspurt var Bibelen den gang. Et annet spørsmål: Hvor ofte tar jeg fram Bibelen og leser fra den? Skulle du ønske du kunne gjøre det oftere? Fem % av alle nordmenn leser fra Bibelen hver dag. 10 % leser en gang i uken og 15 % leser minst en gang i måneden. Hvem ønsker du å være? Ønsker du at ditt forhold til evangeliet skal bli nærmere? Gud ser gjerne at det blir tilfellet.

Ditt forhold til evangeliet er nemlig avgjørende. For det er evangeliet, det glade budskap som er gitt oss for at vi skal bli frelst: Evangeliet er en Guds kraft til frelse for alle som tror sier Paulus i Rom. 1,16. Dermed så er evangeliet uomgjengelig nødvendig for alle som vil ha med Gud å gjøre. Men selvfølgelig, ikke et hvilket som helst evangelium. Skal jeg stå her å fortelle deg hva det sanne evangelium er. Du finner det i Guds ord. Det er sagt på en linje i Johannes 3,16: For så høyt har Gud elsket verden at han gav in Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dette er evangeliet sagt på en linje. Egentlig trenger du ikke mer enn dette. Om du ikke har noe annet å leve og dø på, så er dette nok å holde seg fast til. Hver den som tror på Jesus skal ikke gå fortapt men ha evig liv. Det er gode nyheter som gjelder både deg og meg. Når du da har åpnet opp for dette budskapet, kan du bli bedre kjent med Gud og han Sønn slik at din tro blir sterk og kan tåle et stormvær. Innrett ditt liv og din hverdag slik at evangeliet blir en dyr og umistelig skatt for deg.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.