7. søndag etter pinse KOM OVERENS MED DIN MOTPART

Jesus sa: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Dere har hørt det er sagt til fedrene: Du skal ikke slå i hjel, og den som gjør det, skal komme for domstolen. Men jeg sier dere: Den som blir sint på en annen, skal for domstolen, og den som sier til en annen: Din dumrian, skal stilles for Det høye råd, og den som sier: Din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Dersom du bærer fram et offer til alteret og der kommer til å tenke på at en annen har noe å anklage deg for, så la offergaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med ham. Kom så og bær fram ditt offer! Skynd deg å komme overens med din motpart mens du ennå er med ham på veien. Ellers vil han overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg: Du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Matt.5,20-26

Vi nordmenn er kanskje litt selvgode. Vi syns vi lykkes. Og det gjør vi. Vi har god grunn til både å være stolte og glade over landet vårt. Vi har ingen motsetninger mellom folkegrupper innad i nasjonen og om ikke vi blir angrepet utenfra har vi grunn til å se fram til år med fred og fordragelighet. Allikevel er ikke alt idyll naturligvis. Hvis vi går litt bak kulissene så skal vi ikke lete lenge før vi oppdager konflikter innad i bygder og innad i naboskap. Alt slikt legger en demper på livsutfoldelsen og gjør at det blir vanskelig å leve. Det kan for eksempel være to gårdsbruk som ligger øde til. For mange år siden oppsto det en konflikt mellom bøndene på gårdene. I stedet for å skvære opp så har denne konflikten blitt liggende latent med den følge at barna på gårdene ikke fikk lov til å leke med hverandre. Slikt finnes det eksempel på. Det er ikke vanskelig å innse at her er det ting som må rettes på.

Jesus har noe å si oss om dette i teksten i dag. Skynd deg å komme overens med din motpart mens du ennå er med ham på veien. Skynd deg sier Jesus. Dette er noe som ikke bør utsettes. Kanskje er det noen i din omgangskrets som er blitt krenket av deg eller du opplever selv å ha blitt krenket av andre og så har et forhold som før var godt blitt ødelagt. Og så er det både tungt og vanskelig å gjøre opp for det er jo innlysende at det er den andre part som har forbrutt seg og som må komme til meg. Ja, slik er det mye av rundt omkring. Mellommenneskelige relasjoner som er blitt brutt. Tilgivelse er et av de mest sentrale ord i hele bibelen. Var det ikke for tilgivelsen så hadde vi ikke kunne hatt noe med Gud å gjøre. For vi har krenket Guds vilje gang på gang og forholdet til Gud er brutt. Allikevel tar Gud initiativ til å gjenopprette forholdet mellom seg og ham. Når vi tar imot hans utstrakte hand i tro så gjenopprettes forbindelsen mellom oss og Gud. Da kan vi leve og ha det godt med Gud. Men Gud vil ikke at bare forbindelsen mellom oss og ham skal gjenopprettes. Han vil at ødelagte relasjoner mellom oss mennesker også skal komme i orden. Og da kan det hende at vi må rekke ut en utstrakt hånd til noen og si: Jeg vil tilgi deg. Og det kan også hende at vi må være den sier til en annen: Vil du tilgi meg? Kanskje synes det uoverstigelig at du skulle tilgi den som har foruretta deg. Hva så med Kosovoalbanerne? De er først blitt frastjålet alle sine eiendeler, penger og papirer, så er de blitt jagd fra landet og husene deres er blitt brent. Hvor mye har ikke de å tilgi. Hva for et hav av motsetninger er det som ikke finnes der nede. Kan vi tillate oss å se våre motsetninger i lys av deres? Og kan vi da tillate oss å gjøre opp før våre motsetninger kommer opp i dagen og kan øve mer skade?

Det er en sannhet at det onde må tas ved roten. La ikke motsetninger få vokse til de blir store som fjell. Øv deg i det daglige til å gjøre opp småting mens det ennå bare er en ubetydelig konflikt. Da vil det ikke være så vanskelig å gjøre opp og da vil du øve deg til å ha en holdning av oppgjør. Det vil komme godt med den dagen det virkelig trengs å skvære opp for å gjenopprette en relasjon. Som prest kommer jeg rundt i mange hjem. Noe av det mest sårende er å oppleve brutte relasjoner innad i en familie. En ting er jo at kone og mann har et brutt forhold. Men også mellom søsken og mellom foreldre og barn er der brutte relasjoner som skaper sår og mye sårhet. Og alltid er det de andre som har feilen. Jeg har da ikke gjort noe som har bidratt til brudd. Ja, det er menneskelig å tenke slik, men da må vi minne om Jesu ord et annet sted i Bergprekenen: Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? (Matt.7,3)

Hvordan skal vi greie å gjenopprett en brutt relasjon? Da er det noen regler vi kan ha i mente: For det første: Det er bedre å snakke til hverandre enn om hverandre. For det andre: La ikke motsetningene gjøres større enn de egentlig er. Det er så lett å tegne et fordreid bilde av en situasjon og et menneske at den ikke står i forhold til fakta og til slutt tror en på det selv også. For det tredje: Vær villig til å be om tilgivelse og til selv å tilgi. Det er nokså sentralt i kap.6 i Bergprekenen står det: ...dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den Far dere har i himmelen tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt. (v.14f) Da forstår vi at dette med oppgjør oss mennesker i mellom ikke bare er et spørsmål om det passer slik, men det er av avgjørende betydning for vårt forhold til Gud. Først som sist gjelder det alstå at vårt brutte gudsforhold kommer i stand. For vi er alle sammen født inn i denne verden med en brutt relasjon. Nemlig den mellom Gud og meg. denne relasjonen er det som først og fremst må gjenopprettes. Og når den kommer i stand så vil vi ha en kraft og en hjelp til å gjenopprette andre brutte relasjoner.

Tenk nå igjennom relasjonene i ditt liv, til din familie, til dine naboer eller arbeidskamerater. er det en relasjon eller flere i mitt liv som trengs å gjenopprettes. Ja, den trenger ikke en gang være brutt. den kan være mer eller mindre anstrengt på grunn av et eller annet. Vær ikke redd. La det ikke vare ved i det uendelige. Bygg opp igjen det som er ødelagt. Regn med Gud i denne situasjonen. Regn med hans kraft og hans hjelp. For den som gå i et slikt ærend går i Guds ærend.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.