3.søndag etter pinse (II) GJØR SOM SAKKEUS 

Jesus kom til Jeriko og drog gjennom byen. Der var det en mann som hette Sakkeus; han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han var liten av vekst og kunne ikke komme til for folkemengden. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: "Sakkeus, skynd deg ned! For i dag vil jeg ta inn hos deg." Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det, mumlet forarget og sa: "Han tar inn hos en syndig mann!" Men Sakkeus stod fram og sa til Herren: "Herre, halv-delen av alt jeg eier, vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal han få firedobbelt igjen. "Da sa Jesus: "I dag er frelse kommet til dette hus. For også han er en Abrahams sønn, og Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det."  Luk.19,1-10 

Har du en sterk interesse? F.eks. fotball. Vi tenker oss at det skal være en storkamp. Vi vet at det er mange som setter alt inn på å komme inn på stadion i kveld.  For den kampen må de bare se.  Av og til så er det begivenheter som har en slik dragning på oss at vi setter alt innpå å få det med oss.   Hva er det som får folk til å ta med seg sovepose og ligge i kø i flere timer for å få med seg en begivenhet, en konsert eller hva det kan være?  Du kan svare for deg selv for du har sikkert opplevd det mange ganger.   

Om vi nå forflytter oss til Jeriko så var det en begivenhet der den dagen som tiltrakk seg stor oppmerksomhet.  Jesus kom forbi.  Og det var mange som ville se ham.  Blant andre Sakkeus.  Men han var så liten av vekst at han druknet i mengden.   Men han fant råd.  Han skulle ha med seg denne begivenheten nærmest uansett pris.  Derfor klatret han opp i et morbærtre.  Og ganske riktig.  Fra den posisjonen fikk han se Jesus.  Ja, ikke bare det.  Jesus stanset opp der ved morbærtreet og slo av en prat med Sakkeus.  Og som ikke det var nok.  Jesus ble med Sakkeus hjem.   

Så var det oss som lever i dag, 2000 år unna i tid og sikkert 4000 km unna i avstand.  Er Jesus interessant for oss?  Ja det kan vi jo trygt si tatt i betraktning den avstanden det er i tid og rom mellom det som skjedde den gangen og nå.  Det var jo tross alt bare en liten episode i et fjernt land i en fjern tid og allikevel er vi samlet her og har stanset litt opp for å dvele ved budskapet som denne fortellingen har å si oss.  Det er ikke mye annet av det som skjedde i antikken som får folk til å samles i flokk og følge til Guds hus også her i Drammen også her i år 2000.  Ja, enten du tror det eller ei så er det flere som hvert år samles til gudstjeneste i Norge enn det er tilskuere på fotballkamper.  Det viser statistikken. Og etter oversikten i avisen er det 18 steder bare i Drammen at folk samles om dette budskapet bare denne helgen. 

Det må jo bety at det var noe helt spesielt med han Jesus.  Jeg var inne på internett og søkte på noen interessante ord.  Ordet Zidane, han er jo spiss på Frankrikes lag i kveld ga 24 000 treff.  Ordet Pele ga 91000 treff.   Så måtte jeg naturligvis søke på Jesus.  Da fikk jeg nærmere 2,3 millioner treff.  Ja, selv ordet ”church” fikk 50 % flere treff enn ordet ”football”.  Så da er det kanskje andre verdier her i livet å satse på enn denne lærkula.  Jeg oppfordrer deg til å satse på verdier som er varige.  Det var nemlig ikke uten grunn at det var trengsel for å få et glimt av Jesus i Jeriko denne dagen.   

Kanskje du har til gode å oppdage hvorfor denne mannen har en slik veldig tiltrekningskraft på mennesker i dag som opp gjennom hele historien.  Svaret er ganske enkelt.  Jesus er ikke bare en mann.  Han er gud.  Det er Gud selv som bøyer seg ned og vil ha oss i tale.  Ja, Gud vil ikke bare at vi skal låne ham vårt øre.  Han vil at vi skal gi ham vårt hjerte. 

Sakkeus ville bli bedre kjent med Jesus, men det var hindringer i veien.  Det var alt folket.  De andre kan være et hinder for deg også om du vil bli bedre kjent med ham.  For hva vil de andre tenke om jeg skulle bli en av hans venner.  Nei, den risken tør jeg ikke ta.  Det er et hinder.  Sakkeus lot seg ikke stoppe av det hinderet.  Et annet hinder er alt som har skjedd i mitt liv.  Gud kan vel ikke godta hva som helst.  Nei det er sant.  Gud godtar ikke noe som helst av det som bryter med hans vilje.  Så der stiller vi svakt alle som en.  Skulle vi tenke slik så var det verken kirker eller menigheter å se noe sted.  Men et sted må vel grensen gå spør vi oss og tenker på vår måte.  Men Gud ser annerledes på det.  Hvis vi skulle ha noe med Gud å gjøre med henvisning til vår egen prektighet, da hadde ingen av strukket til.  Men nå kan vi henvise til Jesu prektighet.  Han strekker til i vårt sted.  Så ved å slå oss i lag med Ham så blir vi gode nok for Gud.  Sakkeus var jo overtoller og svært rik.  Denne rikdommen hadde han tilegnet seg ve då utbytte folket.  Han var vel den første som skulle vært vraket. Men han erkjente sin skyld.  Derfor sa Jesus: I dag er frelse kommet til dette hus

Men det fins mange andre hindringer som vil sperre veien for den som vil bli bedre kjent med mesteren.  Det er hindringer i ditt sinn.  F.eks: Hva med alt det gale som kirken har gjort opp gjennom historien?  Og dessuten kjenner jeg noen som liksom er kristne, men de er sant og si verre enn mange andre.  Ja, det kan hende du har mye rett idet.  Men da gjelder det å kunne skjære igjennom og kommet til sakens kjerne for å finne ut av hva dette med Gud og Jesus egentlig dreier seg om.   

Og om du greier å overvinne disse hindringene så fins det flere morbærtrær du kan klatre opp i for å få et glimt av Jesus.  Et morbærtre for deg er et sted der Jesus må komme  forbi.  Slik var det nemlig Sakkeus resonnerte: Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, på et sted hvor han måtte komme forbi.  Du trenger altså å finne et morbærtre du kan klatre opp i.  Da kan jeg fortelle deg om ett: Det er Bibelen.  Der vil du finne ham.  Med tanke på at Bibelen er en bestselger både her i landet og i verden ellers, er det ikke da en selvfølge at du som er så glad i å lese, har lest denne boka fra perm til perm?  Ja, den er på 1400 sider, men ved å lese 5 sider om dagen har du lest den ut på et år.  Ja, men den er så vanskelig å forstå sier mange.  Første gang du kommer til en by har du vanskelig for å finne fram og den som setter seg foran en datamaskin for første gang er nokså forvirret.  Men det er bare til å begynne med.  Litt etter litt kommer kjennskapet og fortroligheten. Bli fortrolig med Bibelens verden for der møter du både Fadere, Sønnen og Ånden. 

Et annet morbærtre du kan klatre opp i for å få et glimt av Mesteren er bønnen.  Det er ikke annet enn å snakke sammen med Gud selv.  Ikke bare når du er i nød og fare.  Men la det bli en del av din livsstil å be.  En venn av meg har en søster som gifta seg i godt voksen alder.  Da hun var 42 år gammel fikk hun en sønn. Da denne sønnen var blitt tre år gammel kom han en dag til mor og sa: ”Mamma, jeg har bedt til Jesus om å få  en bror!” Da måtte mor minne sin lille venn om at det ønsket kunne dessverre ikke oppfylles.  Tre uker etter oppdaget mor at hun var gravid.  Og i dag er et velskapt barn ett år gammelt.   

Det fins enda et morbærtre du kan klatre opp i for å oppnå det samme som Sakkeus, nemlig å få et glimt av Jesus.  Det er menigheten.  Menigheten er noe mer enn langdryge gudstjenester.  Menigheten er et hjem, et åndelig hjem på veien gjennom livet.  Det er ikke fullkomment fordi det er en forsamling mennesker.  Men det har en trener som er uovertruffen, nemlig Jesus selv.   

Så gjør som Sakkeus.  La ikke noe hinder stanse deg i ditt forsett.  Ikke la deg stanse.  Det er noe som kan fylle din lengsel som du kjenner på i ditt indre.  La stengslene overvinnes.  Klatre opp i et morbærtre og få et glimt av ham som er Guds svar på vår nød.  Han som kom med budskap i fra Skaperen av himmel og jord.  Han har noe å si deg.  Nemlig det som han sa til Sakkeus.   "I dag er frelse kommet til dette hus.  … Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det." 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.  Amen.