3. søndag etter påske (II) ER DU GLAD?

 Da Herren vendte Sions lagnad, var det for oss som en drøm. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubelrop. Da sa de blant folkene: "Store ting har Herren gjort mot disse." Ja, store ting har Herren gjort mot oss, og vi ble glade. Vend vår lagnad, Herre, som bekkene i Negev! De som sår med tårer, skal høste med jubelrop. Gråtende går de og sår sitt korn, med jubel skal de komme og bære sine kornband. Salme 126

 HVA GJØR DEG GLAD?

Hva er det som gjør deg glad?  Vi mennesker er jo slik skapt at vi er på en stadig søken etter det som fyller livet vårt med lykke og glede.  Ja, vi ønsker å leve et rikt og godt liv og så søker vi og leter og prøver og feiler. 

 HVOR SØKER DU ETTER GLEDE?

Det er bare så lett å søke feil sted.  Bare jeg får den gjenstanden så skal jeg bli så glad! tenker vi.  Og så får vi det vi ønsker oss og så ble vi ikke så glad som vi trodde.  Men bare jeg får en bedre utgave, en nyere bil, eller en større data så blir jeg fornøyd.    Vi lar oss så lett lure og så ender vi opp med en livsstil som er så kostbar at det å betale disse gledene tapper oss for krefter, og livskvalitet.  Mange tror at gleden ligger og venter dem i enden av gaten: ”Materialisme” for så bare å oppdage at i enden av den gaten fins bare tomhet.  For noen år siden kom det ut en bok som het: ”Men gleden er et annet sted”  Den boken er et kraftig apropos til oss som leter etter gleden uten å finne den.  Ganske enkelt fordi den sanne glede er et annet sted.  Det var en rik skuespillerinne som sa en gang: ”Jeg ville oppgitt hele rikdommen mot et lykkelig ekteskap.

 JESU FØRSTE ORD PÅ PÅSKEDAG

Nå i påsketiden er det jo gleden over Jesu oppstandelse som fyller oss.  Men har du lagt merke til hva som var Jesu første ord etter at han sto opp fra graven?  I følge Johannes var det noen ord som kan overraske noen og enhver. 

Maria Magdalena var utenfor graven på påskemorgen. Hun gråt.  Noen hadde tatt Jesu legeme og hun visste ikke hvor de hadde    lagt ham.  Da står Jesus foran henne og spør: Hvorfor gråter du kvinne? (Joh.20,15) Hun trodde det var gartneren, men det    var Jesus.  Grunnen til at hun gråt var Jesu død og nå var han    endatil tatt bort fra graven. Men hun hadde ingen grunn til    å gråte for Jesus sto i virkeligheten levende foran henne. Kanskje gråter du også? Det er ikke synlig, men du gråter i ditt hjerte. Har du lidd et tap? Er det en  kjær en som ikke lenger er nær?  Eller har livet ditt blitt for tungt å bære?  Du har en god grunn til å gråte.  Men jeg har en god grunn til at du skal få trøst. All sorg og lidelse her nede har sin dypeste årsak i at vi har falt fra Gud.  Det    Gud gjorde var å sende oss sin kjære sønn som døde og oppsto  fra graven for at vi skal få barnekår og liv i Gud. Er ikke gleden fra påskemorgen i stand til å slukke din sorg?  Ingen hendelse i historien har hatt slike vidtrekkende    konsekvenser som Jesu oppstandelse.  Ja, ringvirkningene av    påskemorgen har gått opp gjennom historien og berørt ditt liv.    Ta deg tid til å tenke gjennom hvordan ditt liv ville ha vært    uten påskemorgen.  Han som bar all din synd opp på korset vil    bære deg gjennom den smerte og sorg du kjenner på akkurat nå.     Han gir deg også et løfte om hva som venter deg en gang der framme: Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden  skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte.    For det som før var er borte. (Åp.21,4)

 

SORGEN SOM BLE FORVANDLET TIL GLEDE

Israels folk opplevde det da slaveriet i Egypt ble avløst av utfrielsen.

Jødene fikk oppleve det da sorgen over bortførelsen til Babylon ble avløst av tilbakekomstens glede. Og det er nettopp hva Salme 126 omhandler.  Gleden over at Gud snudde folkets skjebne og lot dem få vende tilbake fra fangenskapet ibabylonia:  Da Herren vendte Sions lagnad, var det for oss som en drøm. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubelrop. Da sa de blant folkene: "Store ting har Herren gjort mot disse." Ja, store ting har Herren gjort mot oss, og vi ble glade.

Sorgen over Jesu død ble avløst av gleden påskedag. 

Husker dere gutten som gikk seg bort på speidertur for noen uker siden.  Mor og far ga opp håpet om å få se ham i live.  Så fant de ham og han ble gjenforent med mor og far.  Hvilken glede.  De trodde han var borte for alltid og så var han i live.

Eller tenk på gleden en mor opplever når hennes narkomane sønn kommer hjem og forteller at han er blitt frelst og løst fra rus.

Enn om vi kunne fylles med en flik av denne oppstandelsesgleden?

 GLEDEN INGEN KAN TA FRA DEG

Guds ord har mye å si oss om glede.  Jesus snakker om en glede som ingen kan ta fra oss.  Det er den samme glede som en mor opplever som føder et barn.  Først er det smerten og så er det gleden over at barnet er født.  Dette opplevde disiplene som først gjennomlevde sorgen og smerten ved Jesu død for så å oppleve gleden ved hans oppstandelse. 

 NÅR GLEDEN KOMMER INNENIFRA

Det har seg nemlig slik at gleden i Gud er forskjellig fra annen glede.  Fordi den kommer innenfra.   Hvis din glede i livet er skapt av ytre omstendigheter vil du tape denne glede når du taper de ytre tingene som gjør deg glad.  Men om gleden kommer innen i fra kan ingen ta dem fra deg.  Slik er det også med dine tanker.  De kan ikke frarøves deg.  Så har du en kilde inni deg som gjør deg glad?  Ja, hva for en kilde skulle det være?

 GLEDE ER EN FRUKT

Før vi svarer på det så skal vi ta for oss et annet spørsmål: Hva er glede egentlig  i bibelsk mening?  Det er ingen anstrengelse.  Ingen kan kommanderes til å være glad.  I bibelsk mening er glede en frukt.   Enhver som tror, er en gren på stammen Kristus.  Og når det er livsforbindelse mellom denne grenen og stammen så er det naturlig at den som alle andre levende grener bærer frukt.  Og disse fruktene kalles Åndens frukter.  Det er de fruktene som kommer av at det er en levende forbindelse mellom deg og Jesus Kristus.  Og i Gal 5 v.22 leser vi om hvilke frukter som kommer av livet i fellesskap med Jesus.  Der står det:  Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse.  Den første frukten som ble nevnt var kjærlighet.  Dernest glede.  Glede er en frukt .  Og frukt er noe som skapes innenfra.  Og da er det altså Jesus som er kilden til denne gleden som kommer innenfra som ingen kan ta fra deg.

EN LEVENDE ADVARSEL

”Men jeg er en kristen og jeg er omtrent aldri glad.”  Ja, det er godt du er ærlig.  Men om du har det slik så er det bare et symptom på at du bør arbeide med ditt gudsforhold. For da er det noe som hindrer deg fra å bære frukten glede i ditt liv.  Det kan være noen villkvister på din gren som trenger og beskjæres.  Med andre ord kan det være ting i ditt liv som Herren ikke ønsker var der.  Her i livet trenger vi stadig å rense oss for at vi skal leve et godt liv.  Vi er omhyggelige med å holde kroppen og huset vårt rent og ryddig. Slik er det også med vår sjel.  Den trengs å renses.  Det er jo hovedsaken i vår tro. Vi er helt avhengig av vi renses fra vår synd om vi i det hele tatt skal leve i fellesskap med Gud.  Og vårt liv trengs å renses.  Det kan være vaner og holdninger.  Det kan være ting i våre liv som stenger for åndens frukt.  Be Gud vise deg hva det er. M Da må du spørre deg selv om veien mellom ditt hus og Guds hus har grodd igjen eller om din bibel står i hyllen og samler støv.  La det være en levende forbindelse mellom deg og Gud.  Og det er vårt ansvar.  Gud har gjort det han skal.  Nå venter han på vårt gjensvar på evangeliet. At vi søker ham og mottar det liv som han kom for å gi oss. Og når du søker inn til fellesskapet med Jesus titt og ofte så skjer det noe med deg.  Helt umerkelig så vil gleden i Gud begynne å flyte gjennom deg og du går rundt som en levende reklame for Gud og Jesus. Ja, slik blir det. 

DU KAN GJØRE HIMMELEN GLAD

Det ville være trist om din gren hadde visnet.   Da skal du vite følgende:  Det er i din makt å gjøre hele himmelen glad.  Ja, det er ikke bare Gud som kan gjøre oss glad.  Det står i vår makt å gjøre hele himmelen glad.  Beviset leser vi i Lukas 15.  Der forteller Jesus liknelsen om mynten som ble funnet igjen og så fortsetter Jesus: På samme måte blir det glede blant Guds engler over en synder som vender om.  Derfor kan du gjøre himmelen glad ved å vende tilbake til ham du forlot og gi ham ditt ja.

KILDEN TIL GLEDE

Nå forstår vi at den kilden inni deg som gjør deg glad er Jesus selv.  Om Jesus får bo i vårt hjerte da har vi en kilde til glede som alltid er der som gir oss grunn til glede uansett hva som skjer.  Jesus var nemlig glad.  Han sier til disiplene: Dette har jeg sagt dere for at dere kan eie min glede og deres glede kan være fullkommen. Mange gleder kan tilsynelatende kjøpes for penger men når du så har fått dem oppdager du at det du kjøpte var tomhet.  Sats på en kilde til glede som varer.  Nemlig den som du får når Gud får fylle deg med sin ånd.  Da har du også en kraftkilde inni deg slik vi leser det hos Nehemja: For gleden i Herren er deres styrke. Neh 8:10  

DEN EVIGE GLEDE

Du har noe å se fram til.  For om det er bare motgang som møter deg her nede og du ikke kjenner noen glede så har du likevel noe i vente.  Det er gleden hjemme hos Gud.  Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte."  Åp 21:4  Det er hva Gud har bestemt for oss.  En evig glede. 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.  Amen