3. søndag i advent (II) RYDD VEI FOR HERREN!

 Det var i det femtende år av keiser Tiberius' regjering; Pontius Pilatus var på den tiden landshøvding i Judea, Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Filip over Iturea og Trakonitis, Lysanias over Abilene, og Annas og Kaifas var øversteprester. Da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, ute i ødemarken. Og han drog rundt i hele landet omkring Jordan og forkynte at folk skulle vende om og bli døpt for å få tilgivelse for sine synder, som det står skrevet i boken med ordene av profeten Jesaja: En røst roper i ødemarken:  Rydd vei for Herren,  gjør hans stier rette!  Hver dal skal fylles,  hvert fjell og hver haug skal senkes.  De krokete veier skal rettes ut,  de ujevne stier bli jevne.  Og alle mennesker skal se Guds frelse. Luk.3,1-6

 Slik lyder Herrens ord

 For tiden pågår det et stort veiarbeid her i Røyken.  Når det er ferdig vil det bety en kommunikasjonsmessig revolusjon.  Vi tenker naturligvis på Oslofjord-forbindelsen.  Uten at veiarbeiderne går foran og rydder vei, er det helt umulig for oss andre å komme gjennom.  Når veien er blitt åpnet må den hele tiden holdes ved like.  For det er jo slik at den vei som ikke holdes åpen, den gror igjen. Det er ikke vanskelig å forstå veirydderens rolle når vi tenker på veiene vi trenger for å komme fram.  Men i dag sier Johannes noe om å rydde vei på det åndelige område. Rydd vei for Herren,  gjør hans stier rette!  Hver dal skal fylles,  hvert fjell og hver haug skal senkes. Og her er det flere paralleller. 

 

Hvis vi går tilbake i historien så var det Olav den Hellige og Olav Tryggvason som var veiryddere for kristen tro og tanke i Norge.  De måtte flytte på noen tunge steiner åndelig talt.  De møtte sterk motstand i folkets sinn.  Det var ingen lett oppgave, og Olav måtte jo betale med sitt eget liv som vi husker fra historien.  På sin måte åpnet de vei for evangeliet i vårt folk.  Det ble lettere for de som fulgte siden.  Når veien er åpnet, er det lettere for de som følger etter.  Så ble det bygd kirker og det ble startet undervisning.  Det ble orden og system på alle ting.  Trengs det noen veiryddere i dag?  Er ikke alle veiene ryddet allerede?  For det første er det en vesentlig forskjell mellom en vanlig veiarbeider og en som rydder vei for Herren.  Jeg som har kall til å rydde vei for Herren, arbeider med et annet materiale enn en veiarbeider.  Derfor trengs det også forskjellig redskap om jeg vil rydde vei for Herren.  Andre redskap enn de som trengs for å rydde vei herfra til Drøbak. 

 

En ting er jo en boremaskin.  Hva skal en veiarbeider gjøre uten boremaskin?  Møysommelig borer han seg gjennom fjellet.  Den åndelige boremaskinen som skal til for å forberede åpen vei på det åndelige området er bønnen.  Bønn  er de mange små drypp som fremmer Guds vilje her nede.  For vi står overfor sterke åndelige motstandere.  Og åndelig motstand må møtes med åndelige redskaper om de skal bli ryddet av veien.  Det er blitt sagt om den engelske misjonæren Hudson Taylor at han åpnet alle Kinas provinser med to foldede hender.  Han var en veirydder for Gud av de sjeldne.  Han hadde oppdaget hvilket redskap bønnen var i denne sammenhengen. 

 

Når veiarbeideren har boret vel og lenge må han til med dynamitt.  Og hva for  dynamitt er det som skal til for at det skal bli ryddet vei i sinnet for Herren?  Da kan vi lese det som står i Hebreer brevet kap. 4: For Guds Ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd.  Det trenger igjennom til det kløver sjel  og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer (Hebr.4,12) Når Guds Ord virkelig får treffe hjertet da skjer det en omveltning som kan sammenlignes med en eksplosjon.  For Guds ord er sterke saker.  Bare tenk på at Gud ved å nevne ord skapte himmel og jord.  Bli lys og det ble lys.  Slik er det sprengkraft i Guds ord.  Ikke rart at dette ordet er forbudt mange steder.  Det er farlig.  Det har en iboende kraft som kan forvandle mennesker totalt. 

 

Veiarbeideren må som regel kjøre vekk lass på lass med masse for at veien skal bli farbar.  Slik er det også med menneskenes sinn.  Det er fylt opp av tenkemessige hindringer som stenger for Gud.  Det kan for eksempel være: ”Ja, med tanke på alt det gærne jeg har gjort, så er det innlysende at Gud ikke vil ha noe med meg å gjøre.”  Kjør en slik tanke vekk.  La ikke en slik tanke stenge veien for Gud i ditt sinn.  Den er ikke sann.  Guds kjærlighet er mye større enn noen av dine synder.  En annen tankemessig hindring kan være denne: Jeg kjenner noen som kaller seg kristne.  De er faktum talt verre enn folk flest.  Det kan godt hende at du har rett i det, men vil du la en slik tanke stenge veien til himmelen for deg?  Det er sant at kirken er full av feilende mennesker, men Gud er like mye Gud for det.  La ikke en slik tanke stenge veien for deg, men kjør den vekk. Så har du et annet tankemessig hinder.  Kirkens historie er full av overtramp.  Helt enig.  Men husk at kirken er en jordisk ordning.  Det er først i himmelen alt vil bli fullkomment.   Eller ta dette stengselet: Det er ingen i min familie som er no særlig opptatt av Gud og Jesus.  Javel, men da kan jeg forsikre deg om at Gud er veldig opptatt av deg.  Du er i hans tanker hele tiden, han ser deg hvert sekund, hvert et hår på ditt hode er talt, og selv da du var et foster så kjente Gud deg.  Rydd vekk hindringene som hindrer Gud å slippe inn i ditt liv.

 

For at det skal åpnes vei, må det bores og sprenges og det må kjøres bort masse.  Men på en del steder må det fylles på masse.  Og slik er det med deg også.  Du trenger tilførsel av kunnskap og innsikt som vil fylle huller i din erkjennelse av hvem Gud er.  Det sies jo det at om et barn slutter og tegne når det er tolv år og så begynner å tegne igjen i voksen alder så vil det da tegne som en tolvåring.  Og mange har et bilde av Gud i sitt indre som ikke er bearbeidet siden barndommen.  Men det er mer å si om Gud enn at han er en snill bestefar som belønner de snille og straffer de slemme.  Ditt bilde av Gud trengs å modnes så det blir mer sant.  For det er nemlig mange som tar avstand fra en Gud som ikke fins.  Det de tar avstand fra er en Gud slik de tror Gud er og så er han totalt annerledes.  Derfor trenger du kunnskap og innsikt som kan gi deg et mer riktig bilde av Gud og av Jesus og troens hemmeligheter.  Tillat deg å surfe litt rundt på nettet og se hva du finner når du søker på ord som tro, Jesus, Gud og det evige liv.  Jeg tror du har mange overraskelser i vente.  Ja, om du søker på uttrykket "Guds fred" så vil du finne denne preken som alt er lagt ut på nettet. 

 

Nå begynner veien snart å bli farbar, men vil du gå på den?  Selv om Drøbak er et veldig bra sted dit som nyveien vil føre oss til, så vil jeg allikevel påstå at himmelen er mye, mye bedre.  Dit er det nemlig den veien vil føre oss når vi får ryddet vekk alle hindringer i vår sinn.   Først kommer vi da til barnet i krybben og får glede oss over frelserens fødsel.  Så er det å følge Jesus på veien gjennom livet helt fram til det lyse gode landet der vi for evig skal være sammen.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.  Amen

 

 

GRØNN FARGE