2.Pinsedag HVA ER TRO?

Så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og vil ikke komme til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset, for at det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Joh.3,16-21

Tro er et godt ord. Det er et nødvendig ord, for det hjelper oss å holde motet oppe når vi har det tungt å vanskelig. Troen på at det skal lysne der framme. Troen og håpet er søsken som gjør at det mørke ikke er så mørkt. En av Norges landslagsspillere i fotball har de siste årene vært ute av rampelyset. Nå blir han intervjuet av en hovedstadsavis om årene da kreften rammet fem medlemmer i familien. Kone, far, mor, svigerfar og niese. Men denne landslagsspilleren bekjenner troen Og nå forteller han til avisen hvor godt det var å ha troen. Han føler på at troen hjalp ham veldig de årene da kreften fullstendig holdt på å ødelegge familien. Det fortelles en fabel om en mann som kom gående langs en vei. Best det var kom han til et hus med et skilt over inngangsdøren med teksten: "Guds nåde". Han gikk bort til døren og prøvde å lukke opp, men døren var stengt. Da var det en som stakk en nøkkel opp i hånden hans. På nøkkelen sto det "tro". Og med den nøkkelen fikk han åpnet huset inn til Guds nåde. Inne i huset var det flere dører som gikk inn til forskjellige rom. Over en dør sto det "Frelse" over en annen sto det "Velsignelser" over en tredje sto det "Frihet fra frykt". Over en fjerde sto det "Bønnesvar". Hvordan har Gud bestemt at vi skal få komme i fellesskap med ham? Ved å gi så så mye i kollekten? Ved å være snille? Det er det mange som tror. Ved å gå i kirken? Blir du kristen av å gå i kirken? Ja, hvis du blir hest ved å gå inn i en stall! Hvordan har Gud bestemt at vi skal få del i hans goder. Alle dørene var stengt, men de lot seg åpne ved nøkkelen "tro". Slik er det Gud har ordnet det. Ved tro får vi adgang til hele Guds skattkammer. Hva var det vi leste: Hva står det skrevet i "den lille Bibel"? For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som gjør så godt han kan? Nei, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Joh.3,16)

Så hva er egentlig tro? Tro er å stole på Gud er en enkel definisjon. "Tro er vår positive respons på Guds nåde" "Tro er den kanal hvorigjennom alt Gud har lovet oss blir vårt" "Tro er å hvile i Guds trofasthet" Eller som vi allerede har nevnt: Tro er den nøkkel som låser opp hele Guds skattkammer for oss. Et godt eksempel på tro er Noa. Han hørte. Det var det første, så trodde han og så handlet han. Det var ikke så mye fornuftig det han gjorde, men han var lydig fordi han trodde på det Gud hadde talt og så fikk det bare våge seg om folk gjorde narr av en som bygde båt langt inne på land. En annen troshelt er Abraham. Han trodde at han ville bli far til et helt folk enda han og Sara var nær hundre år fordi Gud hadde sagt ham det. Hva er det Noa og Abraham har felles? Jo de valgte og knytte troen til Gud og ikke til seg selv eller det som tydeligvis var mer fornuftig. Det fantes ikke fornuft i å bygge en båt langt inne på land, og da arvingen Isak ble født hva var da mer ufornuftig enn å ofre ham på Moria berg slik Abraham fikk befaling om å gjøre med Isak? Men dette var en trosprøve som Abraham besto og Isak ble far til Esau og Jakob og Jakob ble far til de 12 stamfedrene.

I Romerbrevet 10 leser vi. For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde skal du bli frelst. Det er uhørt at mennesker står opp fra graven, men det ber Gud oss å tro på. Og da kan vi bli frista til å feste blikket på verden og naturlovene slik som sikkert både Noa og Abraham ble frista til og tenke slik: Nei, dette er for utrolig. Dette kan bare ikke ha skjedd. Eller vi kan feste blikket på Ham som ingen ting er umulig for og tro. I dag på andre Pinsedag er tiden inne for å minne om at troen skapes ved Den hellige Ånd når vi åpner våre hjerter for budskapet om Jesus. Det er Den Hellige Ånd som kaller oss til tro, og som skaper troen og som holder troen levende når vi gir troen betingelser for liv. Akkurat som vi ikke selv kan holde oss i live. Vi kan bare gi kroppen vår mat og lege forholdene til rette for at livet skal vokse og trives. Slik er det også med troen.

Så da er spørsmålet: Hvordan få en sterk tro? Hvordan får vi en sterk kropp? Jo ved å gi den riktig kosthold og så bruke kroppen på en rett måte. Hvordan lærer et barn seg å lese, skrive og regne? Jo, ved å erverve seg kunnskap og så praktisere disse kunnskapene. Hvordan blir du en flink sjåfør? Jo ved å lære deg teori om kjøring og så praktisere stadig, og jo mer du praktiserer jo flinkere blir du. Hvordan lærer du deg et nytt språk? Jo, ved å tilegne deg kunnskap og så bruke dem. Hva gjorde de som vant gull på Lillehammer? De trente seg opp målrettet hver dag. Hva skal vi gjøre for å få en sterkere tro? Jo, vi skal bli stadig bedre kjent med Gud og så gå ut og praktisere den troen vi får. Da vil den bli enda sterkere. Da skjønner vi hvor viktig det er for oss med et nært forhold til Guds Ord. Guds Ord er føde for troen. Men kroppen vår kan ikke bare spise og spise uten å røre på seg da blir den slapp og rund. Nei, kroppen må røre på seg og troen må røre på seg. Den føde Guds Ord gir til troen må settes ut i livet. Og her kommer bønnen inn som en grunnleggende gymnastikk. For ved bønn setter vi troen ut i livet. Tro er den konvolutt vi legger våre bønner til Gud. For du skjønner din tro må ha næring ellers så dør den. Slik er det med kroppen og slik er det med planter. En plante trenger lys, varme og næring for å vokse og trives. Får den det gir den blomster og frukt. Slik er det også med troen. Den er noe levende og må derfor få betingelser for liv. Derfor er det så om å gjøre at vi pleier vår tro. Da kan den bli sterk og bli stående selv om den møter motstand.

For du skjønner det at stor tro gir stort mot. To selgere dro til Afrika for å selge sko. Den ene sendte en e-mail hjem og skrev: Helt nytteløst å selge sko her i Afrika. Ingen bruker sko fra før. Den andre sendte også en e-mail. Fantastiske muligheter for salg: Ingen bruker sko fra før. Den ene hadde tro, den andre ikke.En fin måte å praktisere troen på er å kaste alle våre bekymringer over på Gud. Det kan vi gjøre hver dag. Det er et engelsk ordtak som er slik: Frykten banket på døren. Troen åpnet. Utenfor sto der ingen. En tro som bare leser og hører blir slapp og rund akkurat som en kropp som bare spiser uten å røre på. To måter å praktisere vår tro på er å be og å kaste bekymringer over på Gud. Vi kan nevne flere. Nemlig å vitne for andre om din tro. Fra hodet skal troen ned i hjertet og der skal den bli til liv ved at den blir ett med din person og fra hjertet skal den ut i armer og bein. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler var Herrens ord til oss. La ikke din tro være en passiv tro. La den stadig, hver dag få praktiske utslag. Da blir den sterk. Det er en som har sagt det slik: Det er ingen som opphører å tro. Troen bare opphører å forme livet. La i stedet ditt liv være preget av tro. Det er ved troen Gud har bestemt at vi skal få eie samfunn med ham. Troen er nøkkelen som åpner opp Guds skattkammer for oss. Først og fremst blir vi frelst ved troen på Jesus. Og i det verk som Jesus gjorde så har vi alle Guds rikdommer tilgjengelige og vi får dem ved tro.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.