2. søndag i advent (II)VÆR BEREDT!

 

Jesus sa: Spenn beltet om livet og hold lampene tent, lik tjenere som venter sin herre hjem fra gjestebud og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når han kommer! Sannelig, jeg sier dere: Han skal spenne beltet om livet, la dem gå til bords og selv gå fram og tjene dem. Ja, lykkelige er de som han finner beredt, selv om han først kommer i andre eller tredje nattevakt. Men det skal dere vite: Dersom husbonden visste når tyven kom, ville han ikke la ham bryte inn i huset sitt. Vær også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Luk.12,35-40

 

Slik lyder Herrens ord.  Amen. 

 

VÆR BEREDT! 

La meg få dele med dere et glimt fra min hverdag.  For noen år siden hadde vi i en lysestake i huset.  Den var av plast.  En dag sto den med et brennende lys på stuebordet.  Vi hadde fått tak i barnevakt og mens mor og far var ute av huset styrte barnevakten og barna våre alene.  Så ringte det på døren.  Alle sprang til og ble stående og prate vel og lenge.  Imens hadde lyset brent ned og plutselig tok det fyr i staken av plast. Ingen merket noe.  Så begynte røkvarsleren og ule og ulykken ble avverget.  Duken ble ødelagt og bordet ble noe svidd, men huset ble berget.  Hvorfor.  Vi var beredt.  Vi hadde på forhånd gjort de nødvendige forberedelser på at en slik situasjon kunne inntreffe og så ble vi berget.   En annen for mange år siden satt jeg på venteværelset på et legekontor.  Da kom det en mann inn med en finger som var helt blå.  Han kunne fortelle at han nyss hadde vært ute i en fronkollisjon.  Vanligvis pleide han aldri å ta på seg seg sikkerhetsbelte, men denne dagen gjorde han et unntak og tok det.  I kollisjonen ble hånda slengt mot frontruta.  Derav den blå fingeren.  Ellers var han uskadd.  Hvorfor?  Jo, fordi han var beredt.    Den amerikanske generalen Mac Arthur telegraferte hjem til Amerika i 1946:  "Send misjonærer til Japan!  Japanerne er vid åpne"  Tapet i krigen og keiserens erklæring om at han ikke var Gud hadde skapt en åndelig vakum hos japanerne. Om kristne misjonærer nå gikk inn, ville evangeliet ha stor fremgang.  Men der kom ingen reaksjon. Idag er det svært vanskelig å dele evangelet med japanerne.  Men da kirken hadde sjansen var den ikke beredt.  Ingen kjenner dagen før solen går ned. Og hva som venter oss imorgen kan ingen svare på.  Men Bibelen gir oss et godt råd.  Vær beredt!  For der framme vil det skje noe som gjør at vi gjør vel i å være beredt.   Og det er godt og vel at vi innstallerer tyverialarm, brannvarsler, ja da jeg bodde i fjerde etage i leiegård i Oslo sov jeg ikke godt før jeg hadde innstallert rednings og beredskapsutstyr for to tusen kroner.  Og de mest ivrige forsikrer seg for alle tenkelige og utenkelige eventualiteter.  Kanskje er det slik på deg og. At ingen situasjon skal komme overraskende på deg.  Men bibelordet vil viske deg noe i øret da:  Hva med Herrens komme? Ja, men Herren kommer vel ikke med det aller første.  Det har vel ikke sånn hast.  I min bibel står det imidlertid at Herren kommer i den time  dere ikke venter det.  Hvorfor har vi et forsvar her i landet?  Jo fordi vi som nasjon ønsker å være beredt om en fientlig makt skulle trenge seg inn i landet. 

 

JESU GJENKOMST - HVORDAN FORBEREDE SEG?

Vi vet hvordan vi skal være beredt på en krig.  Vi vet hvordan vi skal være beredt på en brann -på en kollisjon  Hvordan skal vi være beredt på at Jesus kommer? Ja, tror du i ditt innerste at Jesus kommer?  Det har jo tross alt gått 2000 år siden han sa dette.  Det finns rett nok mange dunkle ord i Bibelen  men når det gjelder Jesu gjenkomst er Bibelen  klingende klar.  Jesus kommer tilbake på samme måte som disiplene så ham fare opp på himmelfartsdagen.     Ingen kjenner timen - ikke engang Jesus kjenner til tidspunktet for sin egen gjenkomst.   Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sönnen, men bare Faderen. Matt 24:36.  Så hvordan forberede seg på gjenkomsten? Spenn beltet om livet og hold lampene tent  Det er hva Jesus sier og hva mener han med det?  Å spenne beltet om livet er å være i beredskap.  Da er du klar når det skjer noe. Og å holde lampen tent det er for det første å ha tatt i mot evangeliet og så bli værende denne nye tilstand av åndelig tilhørighet med Gud.   Slik en plante holdes i livet må troen holdes i live.  Næring, varme og  lys er hva plnten trenger og det samme kan sies om troen. Lampene, det var kristennavnet.   Alle medlemmer av kirken har fått en lampe, nemlig kristennavnet.  Så kommer du til et fremmed land og de spør om din tro, er de ikke interessert i hvor mye du leser din Bibelen, eller hvor mye du ber og hvordan det er med dine gode gjerninger, nei om du er døpt og står registrert i et kristent trossamfunn da er du en kristen.  Punktum.  Den store og alvorlige feil titusener av mennesker har gjordt seg skyld i er å tenke den tanken at Gud regner på samme måten.  Men det gjør ikke Gud.  For Gud er ikke opptatt av det mennesker er opptatt av, for mennesker er opptatt av det ytre, men Gud ser til hjertet og så ser han hva som bor der, og så feller Gud sin dom på et annet grunnlag enn hos mennesker. Og siden det er Gud som skal ha siste ordet så må det bli om å gjøre å få kjennskap til hvordan han mener vi skal innrette oss for å være vel beredt.

 

HOLD TROEN BRENNENDE

Så om du er døpt du som er i kirka idag så har du også den lampen det er snakk om i teksten idag, det vil kristennavnet. Men så er spørsmålet: Har du olje på lampen din,     Heller kan ingen tro forbli levende, dvs brennende uten stadig nytt påfyll av olje.  En levende tro trenger stadig påfyll av Guds Ord. Det skjer ting med oss når Guds ord får tale til oss.  Vi blir formet etter Guds vilje.  Vi blir fylt av Guds kraft.   Gud har så mye han vil si deg.  Men det er i din makt å åpne deg eller stenge for Guds tale ved at du enten åpner eller lukker for Guds Ord.  Guds Ord er olje som holder troens flamme ved like.  Det samme er bønnen. For noen år siden  begynte  jeg å be systematisk en gang i uka ilag med en broder.  Et halvt år etter befant vi oss på den Røde Plass i Moskva iferd med å dele ut bibler.  Det skjer alltid noe når Guds folk begynner å be.  Da kommer himmelens krefter i bevegelse.  Og ta med deg varmen fra det kristne fellesskapet.  Gudstjenestefelleskapet, men også de små fellesskapsgruppene.   Troens flamme trenger olje for å være levende til enhver tid inntil Herren kommer. Har du olje på lampen din?  Du hadde det kanskje før, men så er ilden sloknet. Det er en som har sagt det slik: Det er ingen som slutter å tro.  Troen bare opphører å forme ens liv.  Er det slik med deg så kan du få komme.  Jesus sier.  Den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte bort. Det er Jesu ord til deg.  Og å leve troens liv der flammen holdes levende, det er nettopp å søke inn til Herrens nærhet hver dag og motta olje til lampen, leve det livet som banker i takt med Guds hjerte.  Da er du beredt når Herren kommer tilbake.  

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.  Amen.